13 кривични пријави до Јавните обвинителства и една иницијатива до Советот на судии на РМ

Министерката за труд и социјална политика, д-р Фросина Ташевска-Ременски на конференција за медиумите објави дека денеска до Основното јавно обвинителство Скопје и Основните јавни обвинителства во Берово, Гостивар, Кочани, Радовиш, Ресен, Штип и Битола, поднесов вкупно 13 кривични пријави.

“12–те кривични пријави се за 12-те разрешени директори на јавните установи за социјална заштита и уште една, ТРЕТА кривична пријава за дополнителниот заменик министер Диме Спасов. Дополнително, денеска до Советот на судии на Република Македонија поднесов иницијатива за покренување на постапка за утврдување на одговорност на судиите од Управниот суд кои неосновано одлучуваа по тужбите и решенијата за времени мерки по предлог на тужителот. Сметам дека постапувањето на Советот по оваа иницијатива ќе придонесе да се спречи обидот за воспоставување на судска пракса во која Управниот суд ќе постапува по слични или исти барања и предлози за времени мерки за прашања кои не се во негова надлежност”, рече на конфернцијата за медиуми министерката за труд и социјална политика д-р Фросина Ташевкса-Ременски.

Таа појасни дека кривичните пријави се поднесени со докази за основани сомневања за злоупотреба на службена положба и овластувања на дополнителниот заменик министер, кој со своето постапување надвор од границите на своите законски овластувања поттикнал самовластие кај разрешените директори кои спротивно на закон и неповикани презеле дејствија за враќање на право за кое тие сметаат дека им припаѓа.

“Имено, по донесувањето на решенијата за времени мерки на Управниот суд дополнителниот заменик министер како тужител неовластено ги задолжил В.Д директорите на јавните установи да постапат по решенијата на Судот, а по неговите дописи до јавните установи следеле писмени барања од разрешените директори до овластени лица на установите (В.Д директорите), во рок од 24 часа да извршат примопредавање на сите материјално-технички средства, штембилите и печатите на установата. Дел од овие дејствија на разрешените директори се најдоа во билтените на полициските станици”, рече Ременски и продолжи:

“Ставајќи се над законот и над Судот, надвор од сите постапки кои се уште се водат пред институциите и не произвеле правосилност на одлуките, дополнителниот заменик министер и разрешените директори постапија спротивно на нивни права и обврски да го почитуваат законот и по којзнае уште еднаш потврдија дека партиската координација и одлука е поважна и од почитување на законите и институциите на системот. Ваквото постапување на директорите кои беа разрешени зошто не ја исполнија својата пропуштена законска обврска да го потпишат менаџерскиот договор и непостапувањето на дополнителниот заменик министер по неговата законска обврска не може да биде озаконето со решенијата за времени мерки на Управниот суд. Нема да дозволиме институциите и Судот со правото да го штитат неправото и незаконското работење!”. 

Ташевкса-Ремеснки уште еднаш потсети дека зад наводниот хаос што други го сугерираат дека го прави, всушност се крие друга вистина-вистината за оставените долгови зад себе од страна на дополнителниот заменик министер.

“Го потсетувам дополнителниот заменик министер дека, би било добро следниот пат кога ќе зборува за грижата за граѓаните, за наводниот хаос во министерството и за редовното исполнување на законските обврски кон граѓаните да им каже каков хаос и долгови остави зад себе во министерството, колку граѓани останаа оштетени од неговото неодлучување по жалби и дали мисли дека со лажното душегрижништво што во континуитет го промовира ќе избега од одговорноста. Ако за него барањата на министерот, директорите, вработените во јавните установи и во министерството да работат по закон е хаосот за кој зборува, тогаш очигледен е стравот од откривање и пријавување на сите незаконски постапувања во изминатиот период до надлежните институции”, рече министерката за труд и социјална политика д-р Фросина Ташевска-Ременски.