Како да станете практикант?

Презентација на Законот за практиканство