С О О П Ш Т Е Н И Е

Обука за директори во установи за деца

 

Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите кандидати за директори, дека  обуката за директори ќе се одржи со почеток од 09,00 часот на 14.02.2019 година (четврток) и 15.02.2019 година (петок).

Обуката ќе се одржи во просториите на Министерството за труд и социјална политика. IV кат (сала).

  • Гзиме Баки
  • Фериде Дервиши
  • Кристина Лајмановска
  • Ермира Елмази
  • Милена Строимановска
  • Тодорка Таковска
  • Игор Трајановски
  • Даниела Костенцова
  • Милан Лазарески
  • Боро Куцуловски

Кандидатите кои се заинтересирани за присуство на обуката, а сеуште немат доставено пријава, истите најдоцна до 13.02.2019 година може да достават и да присустуваат на обуката.