Над 8.700 директни вработувања со новиот Оперативен план за 2016 година

Со Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година, ќе бидат опфатени 13.500 лица од кои 8.700 ќе бидат директно вработени. За реализација на Оперативниот план ќе бидат инвестирани 710 милиони денари.

Ова на конференција за медиумите го истакна вицепремиерот задолжен за економски прашања Владимир Пешевски и како што појасни, станува збор за осмиот по ред Оперативен план за активни програми и мерки за вработување за 2016, што го усвои Владата на последната седница. Планот се состои од 28 мерки и обуки кои се достапни на сите невработени лица активни баратели на работа евидентирани во АВРМ, а во чие креирање беа вклучени тимови од повеќе институции, експерти и меѓународни партнери и организации како УНДП и УСАИД.

“Главниот фокус на Владата во програмата за работа е токму намалувањето на невработеноста. Од 2007 година со спроведување на низа комплементарни економски и социјални владини политики и мерки успеавме невработеноста од рекордните 38 проценти да ја сведеме на 26,8 проценти, односно да ја намалиме за повеќе од 11 проценти. Во изминатите години преку остварување на мерките и услугите остварени се вработувања на преку 40 илјади лица од коишто на работните места сè уште се преку 36 илјади лица”, рече вицепремиерот Пешевски.

Посочи дека за користење на мерките и услугите од Оперативниот план досега има преку 87 илјади апликации, а средствата издвоени за спроведување на досегашните планови се над 2 милијарди и 390 милиони денари или околу 39 милиони евра.

Со планот ќе се поддржи отворањето на 920 нови микро компании, самовработувањето на 300 лица со инвалидитет, ќе се субвенционира отворањето на околу 5.700 нови работни места во приватните компании. Пешевски, воедно нагласи дека само преку проектот „Македонија вработува“, пак, до април се планира да се вработат околу 5.000 лица на возраст од 15 до 58 години.

“Проектот „Македонија вработува“ се покажа како исклучително успешен и за изминатите седум месеци реализирани се 7.325 вработувања во 4.708 фирми”, рече Пешевски.

Оперативниот план ги опфаќа сите категории невработени лица, но основен фокус и на овој план, нагласи, е ставен на младите лица до 29 години чие учество ќе биде до 30 проценти во сите мерки, а се продолжува и тенденцијата во сите мерки да има рамноправна застапеност и на женскиот пол.

“Искуството покажува дека над 85 проценти од комапниите корисници на мерките и услугите од Оперативниот план се микро и малите компании до 10 лица. Тоа е уште еден доказ дека сме посветени кон поддршка на малите бизниси и раздвижување на претрпиемничкиот дух кај невработени лица”, рече Пешевски.

Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов потенцираше дека со Оперативниот план ќе се продолжи со реализација на некои постојни мерки и програми, но се предвидени и нови програми за постигнување на поставените цели.

“Најзначајни мерки кои ќе продолжиме да ги реализираме се програмата за самовработување со грант средства од 200 илјади денари, програмата за самовработување на лица со попреченост и поддршка на растот на микро и мали претпријатија за создавање нови работни места со грант од 1.500 евра, програма за субвенционирано вработување на лица во социјален ризик, субвенционирано вработување за невработени лица преку ослободување од придонеси, субвенционирано вработување на лица со инвалидност, обука кај познат работодавач, обука на работното место со субвенционирано вработување, обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот и други”, рече Спасов.

Посочи дека вкупно над 6 илјади лица ќе се опфатат во различните обуки кои Министерството за труд и социјална политика ги нуди и ги реализира со АВРМ за унапредување на вештините на овие лица, при што значаен дел од обуките ќе се реализираат во реални работни услови на современа опрема и механизација во приватните компании каде досега успеале да регистрираат над 60 приватни провајдери.

Меѓу новите програми кои се воведуваат во Оперативниот план за 2016 година се и овозможување грант во износ од 10 илјади евра за отворена приватна детска градинка и грант од 12.500 евра за отворен приватен дом за стари лица за вкупно 20 нови правни субјекти или вкупно 100 нови вработувања, а кои ќе влијаат на создавање дополнителен капацитет за над 400 деца во градинките и над 400 стари лица во старските домови.

Министерот Спасов ги повика сите невработени лица, како и работодавачите да аплицираат за мерките кои им се ставени на располагање.

Претставникот на УНДП, Луиза Винтон истакна дека особено е важно што во Оперативниот план за 2016 година се опфатени и ранливите групи како што се лицата со попреченост, кои, како што рече, многу тешко доаѓаат до вработување.

Потенцира дека УНДП го поддржува Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување уште од неговото воведување од 2007 година до денес поради неговата успешност.

“За нас оваа програма е успешна приказна која што треба да се сподели и со други влади на други земји како една можност за креирање на нови работни места. Таа е една докажана методологија што ќе им помогне на луѓето да ја направат транзицијата од невработени кон вработени, односно успешни мали бизниси”, рече Винтон.

Директорот на Агенцијата за вработување на РМ Влатко Поповски рече дека за 2016 година се имплементирани сите забелешки од работодавачите и од невработените и се опфатени сите таргет групи важни на пазарот за да им се помогне на тие невработени, односно на работодавачите кои имаат проблем во обезбедување на работници. 

“Така ги создадовме мерките за обука во кои има 62 провајдера за 52 програми кои се лиценцирани  со цел поголем број лица да стекнат повеќе вештини со кои би биле поконкурентни на пазарот”, рече Поповски.