8 септември-Ден на независноста

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека, согласно со Законот за празниците на Република Македонија (,,Службен  весник на РМ,, бр.21/98 и 18/07), 8 септември 2018 година (сабота), Денот на независноста е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. 


Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните во Република Македонија им го честита Денот на независноста.