Јавен повик

Министерството за труд и социјална политика, објавува јавен повик за прибирање на барања од заинтересирани правни лица за учество при распределбата на правото за упатување на работници (деташман) за изведување на проектни договори во СР Германија, за периодот од 1 октомври 2017 година до 30 септември  2018 година.

Повеќе информации овде.