Курбан Бајрам

Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со Законот за празниците на РМ  („Службен весник  на  РМ„ бр.21/98 и 18/07), 1 септември 2017 година (петок), Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам е неработен ден за граѓаните од муслиманската вероисповед во Република Македонија.

Истовремено, Министерството за труд и социјална политика на граѓаните од муслиманската вероисповед во Република Македонија им го честита празникот Курбан Бајрам. 

 

 Komunikatë


Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në pajtim me Ligjin për festat (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 21/98 dhe 18/07), 1 shtatori 2017 (e premte), Kurban Bajrami, dita e parë e Kurban Bajramit është ditë jopune për qytetarët e besimit mysliman në Republikën e Maqedonisë.

Gjithashtu, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të gjithë qytetarëve të besimit mysliman ua uron festën.