Јавен оглас

Министерството за труд и социјална политика објавува јавни конкурси за поддршка на проекти на здруженија од областа на социјалната заштита, и тоа:

•   Јавен конкурс за поддршка на Проект за унапредување на работата на Дневен центар за деца со аутизам Штип  (alb)

•   Јавен конкурс за поддршка на Проект на здружение за социјална заштита на деца на улица  (alb)

•   Јавен конкурс за поддршка на Проекти на здруженија на граѓани за  заштита на жртви на семејно насилство за 2017 година  (alb)

Конкурсот трае 5 дена, односно рокот за доставување на апликациите  е од 18.7.2017 заклучно со 24.7.2017 година.