ПланАкциски план за Ромските информативни центри (2011-2013)

ИнформацииОценка на капацитетите на Ромските информативни центри за пружање бесплатна правна помош на ромската заедница