Листа на центри за социјална работа и нивни контакти

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Берово

Директор - Маја Николова

Адреса - ул.Младински кеј бр.2-а

Телефон - 033/471-072

е-маил - jumcsrBerovo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Битола

Директор - Моника Стојчевска

Адреса - ул. Населба Карпош бб

Телефон - 047/231-641

е-маил - jumcsrBitola@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Македонски Брод

Директор - Синиша Радески

Адреса - ул. Маршал Тито бр.9

Телефон - 045/274-137 ; 045/274-138

е-маил - jumcsrMakedonskiBrod@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Виница

Директор - Борјанка Стоименовска

Адреса - ул.“Страшо Пинџур” бр.5

Телефон - 033/360-305 ; 033/361-305

е-маил - jucsrVinica@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Валандово          

Директор - Петар Јанакиев

Адреса - ул. Никола Карев 24

Телефон - 034/382-008 ; 034/323-670 ; 072-216-830                              

е-маил - jucsrValandovo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гевгелија                

Директор - Лазо Трајков

Адреса - ул. Маршал Тито бб

Телефон - 034/213-797 ; 034/211-955 ; 071/382-228                             

е-маил - jumcsrGevgelija@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Гостивар                 

Директор - Надица Величковска         

Адреса - ул. Мајор Чеде Филиповски бр.19              

Телефон - 042/213-431 ; 042/213-995 ; 076/469-938                         

е-маил - jumcsrGostivar@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Дебар     

Директор - Крешник Пачуку 

Адреса - ул. Атанас Илич бб             

Телефон - 046/838-170 ; 046/845-821 ; 071/299-926                             

е-маил - jumcsrDebar@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Делчево                  

Директор - Благојчо Стоименовски    

Адреса - ул.Орце Николов бб           

Телефон - 033/411-736 

е-маил - jumcsrDelcevo@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Демир Хисар        

Директор - Димче Митревски               

Адреса - ул. Маршал Тито бб            

Телефон - 047/276-751

е-маил - jucsrDemirHisar@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Крушево                 

Директор - Хрисула Кузманоска           

Адреса - ул. Нико Доага 66a              

Телефон - 048/476-466 ; 048/477-739

е-маил - jucsrKrusevo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Куманово               

Директор - Александра Арсовска        

Адреса - ул. Тодор Велков бр.4       

Телефон - 031/438-160 ; 031/438-170 ; 071/333-275  

е-маил - jumcsrKumanovo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Крива Паланка                         

Директор - Гоце Цветковски                  

Адреса - ул.Никола Тесла бб.           

Телефон - 031/372-245                                                          

е-маил - jumcsrKrivaPalanka@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кочани   

Директор - Кирил Ковачев    

Адреса - ул.Гоце Делчев бб               

Телефон - 033 274-141 ; 033/274-139

е-маил - jumcsrKocani@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Кичево   

Директор - Дашмир Лимани                  

Адреса - ул. Санде Штерјоски бр.13               

Телефон - 045/225-326 ; 075/389-998                             

е-маил - jumcsrKicevo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Кавадарци             

Директор - Весна Дамјаноска                

Адреса - ул. ЈНА бр.11         

Телефон - 043/414-102 ; 043/420-552 ; 043/420-566 ; 072/277-568                             

е-маил - jumcsrKavadarci@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Кратово

Директор - Невенка Јовановска            

Адреса - ул.Гоце Делчев бб               

Телефон - 031/481-228 ; 031/482-545 ; 076/493-280                             

е-маил - jucsrKratovo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Неготино                

Директор - Вијолета  Тасева 

Адреса - Ул. Ацо Аџилов бб               

Телефон - 043/365-238 ; 043/363-788 ; 075/292-904                             

е-маил - jumcsrNegotino@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Охрид     

Директор - Ајтен Муслиу       

Адреса - ул. 7 Ноември бр. 282        

Телефон - 046/279-753

е-маил - jumcsrOhrid@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Прилеп  

Директор - Дејан Тошески     

Адреса - ул. Стеван Апостоловски бб             

Телефон - 048/424-595 ; 048/421-702

е-маил - jumcsrPrilep@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Пробиштип            

Директор - Снежана Петрушев             

Адреса - ул. Јордан Стојанов бр.16                  

Телефон - 032/483-127

е-маил - jucsrProbishtip@mtsp.gov.mk

ЈУ Центар за социјална работа - Ресен      

Директор - Љупчо Димитриевски        

Адреса - ул. Ленинова 66а                 

Телефон - 047/451-419 ; 047/452-552

е-маил - jucsrResen@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Радовиш                 

Директор - Драги Димитрески              

Адреса - ул. 22 Октомври бб             

Телефон - 032/635-601

е-маил - jumcsrRadovish@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Скопје    

Директор - Наташа Станојевиќ             

Адреса - ул. Никола Вапцаров  бр.11              

Телефон - 02/3 297-700 ; 02/3 297-703  ; 076/486-074

е-маил - jumcsrSkopje@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струга     

Директор - Мевмед Халили  

Адреса - ул. Димитар Влахов бб      

Телефон - 046/786-976                  

е-маил - jumcsrStruga@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Струмица                

Директор - Зоран Манев        

Адреса - ул. Ленинова 84  

Телефон - 034/324-377

е-маил - jumcsrStrumica@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Свети Николе       

Директор - Мелита Стојковска              

Адреса - ул. Вељко Влаховик 38 а  

Телефон - 032/443-305   ; 075/495-004 ; 076/212-956                             

е-маил - jumcsrSvetiNikole@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Велес      

Директор - Азиза Џини           

Адреса - ул. Нада Будникошарова бр.3         

Телефон - 043/231-426 ; 043/231-355 ; 070/216-607                             

е-маил - jumcsrVeles@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Тетово    

Директор - Дарко Обадиќ      

Адреса - ул."121" бр. 2       

Телефон - 044/331-575 ; 044-338-665

е-маил - jumcsrTetovo@mtsp.gov.mk

ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа - Штип       

Директор - Станко Димитров                

Адреса - ул.Партизанска 31 а           

Телефон - 032/385 031

е-маил - jumcsrShtip@mtsp.gov.mk

 

Служби за права од социјална заштита

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Аеродром и Центар        

Адреса - ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а    

Телефон - 02/3223-996 ; 075-423-124

е-маил - csrskopje_centar@mtsp.gov.mk

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Кисела Вода, Сопиште, Зелениково и Студеничани

Адреса -  ул. 3 Македонска Бригада бр. 10 а

Телефон - 02/2776-237 ; 076-344-323

е-маил - csrskopje_kvoda@mtsp.gov.mk

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Гази Баба, Илинден, Арачиново и Петровец

Адреса -  ул. Архимедова бр. 2 барака 3

Телефон - 02/3224-368 ; 076-475-091

е-маил - csrskopje_gbaba@mtsp.gov.mk

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Карпош, Ѓорче Петров и Сарај

Адреса -  ул. Багдатска бр. 26-б

Телефон - 02/2035-540 ; 076-475-095

е-маил - csrskopje_karpos@mtsp.gov.mk

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Бутел и Чаир

Адреса -  ул. Петар Манџуков б.б (во објектот на ЈУ - 25 Мај)

Телефон - 02/2612-677 ; 075-423-127 ; 076-397-721

е-маил -  csrskopje_butel@mtsp.gov.mk ; csrskopje_cair@mtsp.gov.mk

Служба за права од парична помош на подрачје на општините Шуто Оризари и Чучер Сандево

Адреса -  ул. Шуто Оризари бб

Телефон - 02/2600-440 ; 076-475-096

е-маил - csrskopje_sorizari@mtsp.gov.mk

 

Служби за услуги од социјална заштита

Служба за брак и семејство и заштита од семејно насилство

 Оддел за брак и семејство

 Оддел - Советувалиште

 Оддел за заштита од семејно насилство

-

Адреса -  ул. Никола Вапцаров бр.11 

Телефон - 02/3297-700 ; 02/3297-701 ; 075-295-118

е-маил - brak.skopje@mtsp.gov.mk 

 

Служба за старателство и заштита на деца без родители и родителска грижа истарателство и заштита на возрасни и стари лица

 Оддел за старателство и заштита на деца без родители и родителска грижа

 Оддел за старателство и заштита на возрасни и стари лица во социјален ризик

 Оддел за дневно и привремено згрижување на возрасни и стари лица

-

Адреса -  ул. Никола Вапцаров бр.11 

Телефон - 02/3297-700 ; 02/3297-701 ; 076-475-090

е-маил - staratelstvo.skopje@mtsp.gov.mk

 

Служба за заштита на деца во ризик и деца во судир со законот

 Оддел за заштита на деца во ризик и деца на улица

 Оддел за заштита на деца во судир со законот 

-

Адреса -  бул. Кочо Рацин бр.14 

Телефон - 071-238-010

е-маил - zashtita.skopje@mtsp.gov.mk

 

Служба за лица со пречки во менталниот или психичкиот развој 

 Оддел за дневни центри за поддршка на деца со попреченост

 Оддел за дневни центри за поддршка на лица со попреченост 

-

Адреса -   ул. 3 Македонска бригада  бр. 10 а 

Телефон - 02/2636-630 ; 075-423-125 

е-маил - licaprecki.skopje@mtsp.gov.mk

 

Служба за социјално вклучување на лица во ризик

 Оддел за заштита на азиланти, мигранти, повратници од реадмисија и внатрешно раселени лица

 Оддел за заштита на жртви од трговија со луѓе, сексуално и родово базирано насилство

 Оддел за услуги во заедницата и услуги за вон-семејна заштита

-

Адреса -   ул. Никола Вапцаров бр.11

Телефон - 02/3297-700 ; 02/3297-701

е-маил - azilanti.skopje@mtsp.gov.mk ; vkluchuvanje.skopje@mtsp.gov.mk

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->