Јавен повик

Министерството за труд и социјална политика, објавува повторен јавен повик за прибирање на барања од заинтересирани правни лица за учество при распределбата на правото за упатување на работници (деташман) за изведување на проектни договори во СР Германија. 

Повеќе информации овде.

Рокот за поднесување на барања за учество во распределбата на доделената квота на јавниот повик од заинтересираните трговски друштва изнесува 15 дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на јавниот повик, почнувајќи од 19.10.2019 година а заклучно до 04.11.2019 година. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->