Lista e dokumenteve strategjike
Sistematizimi i vendeve të punës në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale
Më shumë
Dokumente nga fusha e mbrojtjes sociale
Më shumë
Dokumente nga fusha e mbrojtjes së fëmijëve
Më shumë
Dokumente nga fusha e marrëdhënieve të punës dhe punësimit
Më shumë
Dokumente nga fusha e barazisë gjinore dhe mosdiskriminit
Më shumë
Dokumente strategjike nga Dekada e romëve
Më shumë
Raporte financiare 
Më shumë
Raporti i revizionit
Më shumë

Raporte financiare për realizimin e mjeteve të planifikuara buxhetore

Dokumente nga fusha e financave
Më shumë
Dokumente nga fusha e revizionit të brendshëm
Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.