Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Реакција на Интер-ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности

Соопштение до јавноста и медиумите од членовите на Интер ресорската советодавна и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Документи за формирање на Интер ресорската група

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 

Решение за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.41-8487/2 од 24.11.2012 година)

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.42-6658/2 од 23.8.2016 година)

Решение за изменување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група на еднакви можности на жените и мажите (бр. 44-4277/2 од 15.08.2017 година) 

Решение за изменување и дополнување на решението за именување на членови на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

Решение за изменување на Решението за изменување членови на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите (Бр. 40-5383/1 од 11 мај 2021 год.)

Одлука за формирање на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите 2017

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените 

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на Интер-ресорска и советодавна група за еднакви можности за мажите и жените  (бр.45-5955/2 од 20.8.2019 година)

Решение за изменување на Решението за именување на членови на интер–ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите (бр. 41-6571/1 од 20.09.2022 година)

Решение за изменување на Решението за именување на членови на интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите (бр.41-7929/7 од 19.09.2023)

Документи за работа на Интер ресорска група

Деловник за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер-ресорска советодавна консултативна група за еднакви можности на жените и мажите за 2018 година

Деловник за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите 2019

Програма за работа на Интер-ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2017

Информација за работата Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакиви можности на жените и мажите за 2018

Заклучоци од одржаната седница на Интер ресорска група - 2019

Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2019 година

Записник од третата седница на членовите на Интер-ресорска советодавно и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Записник од четвртата седница на членовите на Интер-ресорска советодавно и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Записник од петата седница на членовите на Интер-ресорска советодавно и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Записник од шестата седница на членовите на Интер-ресорска советодавно и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Записник од седмата, осмата, деветата, десетата, единаесетата, дванаесетата и тринаесетата седница на членовите на Интер-ресорска советодавно и консултативна група за еднакви можности на жените и мажите

Деловник  за работа на Интер – ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер –ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година

Записник од 14 седница на Интер -ресорска консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите

Програма за работа на Интер-ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година

Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2021 година

Програма за работа на Интер-ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година

Информација за работата на Интер ресорската консултативна и советодавна група за еднакви можности на жените и мажите за 2022 година

Извештај Пекинг +20

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }