Trençevska: Gjithmonë është koha e duhur për të miratuar një ligj që do të jetë në përputhje me ndryshimet në fushën e punës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot foli në konferencën vjetore “Tranzicioni ndërmjet legjislacionit të ri dhe atij ekzistues të punës në Maqedoninë e Veriut – shumë herët apo tepër vonë për ligj të ri për marrëdhëniet e punës?” organizuar nga Shoqata për Punë dhe Ligji Social i Maqedonisë së Veriut, me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Me përshëndetje u drejtua edhe Dekani i Fakultetit Juridik “Justiniani I” në Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi", Sasho Georgievski, kryetari i Shoqatës për të Drejtën e Punës dhe të drejtën Sociale të Maqedonisë së Veriut, Todor Kalamatiev, nënkryetar i Shoqatës për të Drejtën e Punës dhe të drejtën Sociale të Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Ristovski dhe koordinatori kombëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Maqedoninë e Veriut, Emil Kërstanovski.

Husein: Zhvillimi i një politike gjithëpërfshirëse dhe të hapur të punës, veçanërisht në fushën e punësimit, është një element kyç për avansimin e cilësisë së jetës së secilit prej nesh

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein, sot së bashku me bashkëshorten e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prof.Dr Elizabeta Gjorgjievska dhe ministrin e Shëndetësisë, Dr. Fatmir Mexhiti, ishin të pranishëm në një manifestim të organizuar me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Sklerozës Multiple. Ngjarja u organizua nga Shoqata Kombëtare për Ndihmën dhe Mbështetjen e Personave me Sklerozë Multiple.

MPPS: Vijon pagesa e shtesës arsimore për periudhën e tretë matëse për vitin shkollor 2022/2023

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton qytetarët se vijon pagesa e shtesës arsimore për periudhën e tretë matëse për vitin shkollor 2022/2023.

Trençevska: Jemi të përkushtuar për zhvillimin dhe përmirësimin e politikave kombëtare për parandalimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për shfaqjen e trafikimit të qenieve njerëzore

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, zëvendësambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë, Oto Graf, drejtorin e GIZ-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut, David Oberhuber dhe drejtori i MARRI-t, Sashko Kotsev, me përshëndetjet e tyre, e hapën konferencën rajonale: "Të suksesshëm së bashku! Vështrime dhe qasje rajonale për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore” organizuar në kuadër të projektit të Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar “Parandalimi dhe luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore në Ballkanin Perëndimor”.

MPPS: Vijon pagesa me faza e pensioneve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se vijon pagesa me faza e pensioneve për muajin maj.

U hap qendra e re për personat me aftësi të kufizuara në komunën e Vrapçishtit, fshati Gradec

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot së bashku me kryetarin e komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani dhe shefin e sektorit për bashkëpunim të BE-së, Shtefen Hudolin, në fshatin Gradec të komunës së Vrapçishtit zyrtarisht hapën qendrën e re për personat me aftësi të kufizuara.

Arritjet dhe përfitimet e masës së Vetëpunësimit nga Plani Operativ

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bekim Murati dhe komunikuesin, Bojan Kordalov, takuan të rinjtë në Qendrën për Ndërmarrësi Sociale dhe diskutuan për përfitimet dhe arritjet e masës së vetëpunësimit nga Plani operativ të cilin e zbaton Ministria e Punës dhe Politikës Sociale së bashku me Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

MPPS: Qasje e gabuar për të fituar pikë të vogla politike mbi shpinë të fëmijëve

E demantojmë dhe e hedhim poshtë artikullin e kryetarit të komunës së Gazi Babës, Boban Stefkovski, se punonjësit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale janë nën presion të fortë nga udhëheqësija për marrjen e vendimeve të paligjshme për konfiskimin e autoritetit të IPKKF“Detska radost” – Gazi Babë.

Trençevska: Ligji për Marrëdhëniet e Punës ekziston për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sonte ishte pjesë e emisionit Analiza 24 në Televizionin 24. Pjesë e emisoinit ishin edhe përfaqësuesi nga Sindikata e ndërtuesve, Ivan Peshevski dhe përfaqësuesi i publikut akademik, profesori Lazar Joveski.

Trençevska: Të drejta të barabarta dhe mundësi të barabarta që në moshë të hershme

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ka takuar Shoqatën e prindërve të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike – Rast. Shoqata ekziston që nga viti 2007 dhe përfaqëson të drejtat e të gjithë fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut që kanë çrregullime të rritjes, të cilët marrin terapi kronike hormonale për rritje, si dhe sëmundje të tjera endokrinologjike.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

31.05.2023

Trençevska: Gjithmonë është koha e duhur për të miratuar një ligj që do të jetë në përputhje me ndryshimet në fushën e punës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot foli në konferencën vjetore “Tranzicioni ndërmjet legjislacionit të ri dhe atij ekzistues të punës në Maqedoninë e Veriut – shumë herët apo tepër vonë për ligj të ri për marrëdhëniet e punës?” organizuar nga Shoqata për Punë dhe Ligji Social i Maqedonisë së Veriut, me mbështetjen e Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Me përshëndetje u drejtua edhe Dekani i Fakultetit Juridik “Justiniani I” në Shkup, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi", Sasho Georgievski, kryetari i Shoqatës për të Drejtën e Punës dhe të drejtën Sociale të Maqedonisë së Veriut, Todor Kalamatiev, nënkryetar i Shoqatës për të Drejtën e Punës dhe të drejtën Sociale të Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Ristovski dhe koordinatori kombëtar i Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Maqedoninë e Veriut, Emil Kërstanovski.

Më shumë

30.05.2023

Husein: Zhvillimi i një politike gjithëpërfshirëse dhe të hapur të punës, veçanërisht në fushën e punësimit, është një element kyç për avansimin e cilësisë së jetës së secilit prej nesh

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein, sot së bashku me bashkëshorten e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Prof.Dr Elizabeta Gjorgjievska dhe ministrin e Shëndetësisë, Dr. Fatmir Mexhiti, ishin të pranishëm në një manifestim të organizuar me rastin e shënimit të Ditës Botërore të Sklerozës Multiple. Ngjarja u organizua nga Shoqata Kombëtare për Ndihmën dhe Mbështetjen e Personave me Sklerozë Multiple.

Më shumë

30.05.2023

MPPS: Vijon pagesa e shtesës arsimore për periudhën e tretë matëse për vitin shkollor 2022/2023

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton qytetarët se vijon pagesa e shtesës arsimore për periudhën e tretë matëse për vitin shkollor 2022/2023.

Më shumë

30.05.2023

Trençevska: Jemi të përkushtuar për zhvillimin dhe përmirësimin e politikave kombëtare për parandalimin dhe ndërgjegjësimin e publikut për shfaqjen e trafikimit të qenieve njerëzore

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot së bashku me ministrin e Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, zëvendësambasadorin e Republikës Federale të Gjermanisë, Oto Graf, drejtorin e GIZ-it në Republikën e Maqedonisë së Veriut, David Oberhuber dhe drejtori i MARRI-t, Sashko Kotsev, me përshëndetjet e tyre, e hapën konferencën rajonale: "Të suksesshëm së bashku! Vështrime dhe qasje rajonale për parandalimin dhe luftimin e trafikimit të qenieve njerëzore” organizuar në kuadër të projektit të Shoqatës Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar “Parandalimi dhe luftimi i trafikimit të qenieve njerëzore në Ballkanin Perëndimor”.

Më shumë

30.05.2023

MPPS: Vijon pagesa me faza e pensioneve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se vijon pagesa me faza e pensioneve për muajin maj.

Më shumë

29.05.2023

U hap qendra e re për personat me aftësi të kufizuara në komunën e Vrapçishtit, fshati Gradec

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot së bashku me kryetarin e komunës së Vrapçishtit, Isen Shabani dhe shefin e sektorit për bashkëpunim të BE-së, Shtefen Hudolin, në fshatin Gradec të komunës së Vrapçishtit zyrtarisht hapën qendrën e re për personat me aftësi të kufizuara.

Më shumë

25.05.2023

Arritjet dhe përfitimet e masës së Vetëpunësimit nga Plani Operativ

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me drejtorin e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bekim Murati dhe komunikuesin, Bojan Kordalov, takuan të rinjtë në Qendrën për Ndërmarrësi Sociale dhe diskutuan për përfitimet dhe arritjet e masës së vetëpunësimit nga Plani operativ të cilin e zbaton Ministria e Punës dhe Politikës Sociale së bashku me Agjencinë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Më shumë

23.05.2023

MPPS: Qasje e gabuar për të fituar pikë të vogla politike mbi shpinë të fëmijëve

E demantojmë dhe e hedhim poshtë artikullin e kryetarit të komunës së Gazi Babës, Boban Stefkovski, se punonjësit e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale janë nën presion të fortë nga udhëheqësija për marrjen e vendimeve të paligjshme për konfiskimin e autoritetit të  IPKKF“Detska radost” – Gazi Babë.

Më shumë

22.05.2023

Trençevska: Ligji për Marrëdhëniet e Punës ekziston për të mbrojtur të drejtat e punëtorëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sonte ishte pjesë e emisionit Analiza 24 në Televizionin 24. Pjesë e emisoinit ishin edhe përfaqësuesi nga Sindikata e ndërtuesve, Ivan Peshevski dhe përfaqësuesi i publikut akademik, profesori Lazar Joveski.

Më shumë

22.05.2023

Trençevska: Të drejta të barabarta dhe mundësi të barabarta që në moshë të hershme

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ka takuar Shoqatën e prindërve të fëmijëve me sëmundje endokrinologjike – Rast. Shoqata ekziston që nga viti 2007 dhe përfaqëson të drejtat e të gjithë fëmijëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut që kanë çrregullime të rritjes, të cilët marrin terapi kronike hormonale për rritje, si dhe sëmundje të tjera endokrinologjike.

Më shumë

21.05.2023

Trençevska: Bashkëqytetarët tanë-turq janë pjesë e mozaikut, nga thesari i komuniteteve të ndryshme që jetojnë në vendin tonë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sonte foli në ceremoninë e organizuar me rastin e 19 majit, Ditës së Përkujtimit të Kemal Ataturkut dhe festës së rinisë dhe sportit. Ceremoninë, me fajlën e tij përshëndetëse e hapi kryetari i Partisë për Lëvizjen e Turqve, Enes Ibrahimi.

Më shumë

Festa/ditë jopune

Dita e Shpirtrave 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin për Festat e RMV-së (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 21/98 dhe 18/07), 2 qershor (e premte) 2023. Dita e Shpirtrave,është ditë jopune për qytetarët e besimit ortodoks në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Politika e cilësisë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë është institucion i specializuar për rregullimin e tregut të punës, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e fëmijëve, sigurimin pensional dhe invalidor dhe mbrojtjen luftarake-invalidore.

Bashkëngjitur e dorëzojmë Politikën e cilësisë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015.

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.