Trençevska për Slloboden Peçat: Avancimi i të drejtave të punëtorëve është në vend të parë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ishte pjesë e programit të mëngjesit të Slloboden Peçat. Temë e bisedës ishte draft versioni i Ligjit për marrëdhëniet e punës.

Trençevska në brifing me gazetarët mbi masat kundër krizës dhe çështjet aktuale të mbrojtjes sociale të fëmijëve, dhunës dhe marrëdhënieve të punës

Sot në Klubin e Deputetëve u mbajt një konferencë për gazetarët, në të cilën u diskutuan disa tema aktuale që janë në juridiksionin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale:masat kundër krizës për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, rritja e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve duke harmonizuar koston e jetesës, zhvillimin e shërbimeve sociale në nivel lokal dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së tyre, situatën me dhunën në familje në vendin tonë dhe lajmet në projektligjin e marrëdhënieve të punës për të cilat po zhvillohen diskutime publike.

Trençevska: Ne krijojmë masa dhe ligje të cilat do të avancojnë cilësinë e jetë së të gjithë qytetarëve

“Diskutimet publike për Ligjin për Marrëdhëniet e Punës janë në vazhdimësi. Ne po e ndryshojmë pushimin e mëparshëm të lehonisë në tre institute të reja – të lehonisë, atësisë dhe prindërimit. Me këtë ndryshim i ofrojmë mundësi të barabarta nënës dhe babait. Në përkujdesjen e fëmijëve i përfshijmë edhe nënën edhe babain”, informoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në paraqitjen e saj në emisionin “Çka mendon populli” në TV Star-Shtip.

Trençevska: Bashkëpunimi i përbashkët do të kontribuojë në sqarimin e disa paqartësive dhe dilemave

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale mori pjesë edhe në debatin e tretë publik për Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, që u mbajt në Shtip. Në këtë diskutim pjesën më të madhe të pjesëmarrjes e morën përfaqësuesit e punëdhënësve, duke përfshirë edhe përfaqësuesit e Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë.

Trençevska: Përmes zgjidhjeve të qëndrueshme dhe të arsyetuara për një ligj të ri në të cilin të drejtat e punëtorëve janë prioritet

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në diskutimin e dytë publik për Ligjin për marrëdhënie të punës, që u mbajt në Strumicë. Në diskutim morën pjesë përfaqësues nga sindikatat, organizatat ndërkombëtare dhe punëdhënësit. Grupi punues që punoi në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës para të pranishmëve prezantoi risitë që duhet të kontribuojnë për të drejta më të mëdha të punëtorëve.

Trençevska: Ne jemi përkushtuar që komponenti social të zhvillohet pa pengesa për secilin fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me kryetarin e Komunës së Strumicës, Kostadin Kostadinov dhe drejtoreshën e Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Renata Mlladenovska, e hapën këndin e lojërave inkluzive në klon 3 të institucionit publik për fëmijë “Detska Radost” në Strumicë.

Trençevska: Ne sjellim zgjidhje sistematike, sigurojmë rritje të vazhdueshme të pagës minimale, krijojmë masa për aktivizimin e të papunëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, e ftuar në emisionin Magazina Ekonomike në TV Alsat foli për rritjen e pagës minimale , u bisedua për programet dhe masat që synojnë parandalimin e daljes së punëtorëve jashtë vendit, investimet kapitale dhe punësimet në kopshte të fëmijëve.

Trençevska: Si Qeveri, e zgjodhëm rrugën inkluzivie, të drejtësisë sociale dhe barazisë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mbajti fjalim në Konferencën Rajonale “Modelet për gjithëpërfshirje të minoriteteve dhe grupeve të rrezikuara në Ballkanin Perëndimor- Ndarja e praktikave të mira dhe rekomandimeve për politikëbërje të përmirësuar”, organizuar si pjesë e projektit “Avancimi i modeleve për inkluzivitetin e minoriteteve dhe fuqizimi i ofrimit të shërbimeve në strukturat komunale në Ballkanin Perëndimor”.

Trençevska në Top Tema: Kontrata me kohë të caktuar deri në dy vjet, vendosja e pushimit të lehonisë, atësisë dhe prindërimit, pjesë e LMP-së së re

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në emisionin Top Tema, të televizionit Telma, foli për Projektligjin për marrëdhëniet e punës dhe sistemin e ri të pagave, të cilat, siç tha ajo, janë zgjidhje sistematike që i avancojnë të drejtat e punëtorëve.

Trençevska: Është kënaqësi ta fillojmë vitin së bashku me më të moshuarit dhe me ata me më shumë përvojë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, vizitoi pensionistët në Shoqatën e pensionistëve në Kavadar. Në shenjë të festës së “Shën Vasilit”, tradicionalisht mes të pranishmëve u shpërnda një bukë me monedhë dhe u mbajt një lotari ku u shpërndanë edhe 30 shpërblime.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

25.01.2023

Trençevska për Slloboden Peçat: Avancimi i të drejtave të punëtorëve është në vend të parë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ishte pjesë e programit të mëngjesit  të Slloboden Peçat. Temë e bisedës ishte draft versioni i Ligjit për marrëdhëniet e punës.

Më shumë

24.01.2023

Trençevska në brifing me gazetarët mbi masat kundër krizës dhe çështjet aktuale të mbrojtjes sociale të fëmijëve, dhunës dhe marrëdhënieve të punës

Sot në Klubin e Deputetëve u mbajt një konferencë për gazetarët, në të cilën u diskutuan disa tema aktuale që janë në juridiksionin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale:masat kundër krizës për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, rritja e të drejtave sociale dhe të mbrojtjes së fëmijëve duke harmonizuar koston e jetesës, zhvillimin e shërbimeve sociale në nivel lokal dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së tyre, situatën me dhunën në familje në vendin tonë dhe lajmet në projektligjin e marrëdhënieve të punës për të cilat po zhvillohen diskutime publike.

Më shumë

24.01.2023

Trençevska: Ne krijojmë masa dhe ligje të cilat do të avancojnë cilësinë e jetë së të gjithë qytetarëve

“Diskutimet publike për Ligjin për Marrëdhëniet e Punës janë në vazhdimësi. Ne po e ndryshojmë pushimin e mëparshëm të lehonisë në tre institute të reja – të lehonisë, atësisë dhe prindërimit. Me këtë ndryshim i ofrojmë mundësi të barabarta nënës dhe babait. Në përkujdesjen e fëmijëve i përfshijmë edhe nënën edhe babain”, informoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në paraqitjen e saj në emisionin “Çka mendon populli” në TV Star-Shtip.

Më shumë

23.01.2023

Trençevska: Bashkëpunimi i përbashkët do të kontribuojë në sqarimin e disa paqartësive dhe dilemave

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale mori pjesë edhe në debatin e tretë publik për Ligjin për Marrëdhëniet e Punës, që u mbajt në Shtip. Në këtë diskutim pjesën më të madhe të pjesëmarrjes e morën  përfaqësuesit e punëdhënësve, duke përfshirë edhe përfaqësuesit e Organizatës së Punëdhënësve të Maqedonisë.

Më shumë

23.01.2023

Trençevska: Përmes zgjidhjeve të qëndrueshme dhe të arsyetuara për një ligj të ri në të cilin të drejtat e punëtorëve janë prioritet

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mori pjesë në diskutimin e dytë publik për Ligjin për marrëdhënie të punës, që u mbajt në Strumicë. Në diskutim morën pjesë përfaqësues nga sindikatat, organizatat ndërkombëtare dhe punëdhënësit. Grupi punues që punoi në Ligjin për Marrëdhëniet e Punës para të pranishmëve prezantoi risitë që duhet të kontribuojnë për të drejta më të mëdha të punëtorëve.

Më shumë

23.01.2023

Trençevska: Ne jemi përkushtuar që komponenti social të zhvillohet pa pengesa për secilin fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, së bashku me kryetarin e Komunës së Strumicës, Kostadin Kostadinov dhe drejtoreshën e Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, Renata Mlladenovska, e hapën këndin e lojërave inkluzive në klon 3 të institucionit publik për fëmijë “Detska Radost” në Strumicë.

Më shumë

19.01.2023

Trençevska: Ne sjellim zgjidhje sistematike, sigurojmë rritje të vazhdueshme të pagës minimale, krijojmë masa për aktivizimin e të papunëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, e ftuar në emisionin Magazina Ekonomike në  TV Alsat  foli për rritjen e pagës minimale , u bisedua për programet dhe masat që synojnë parandalimin e daljes së punëtorëve jashtë vendit, investimet kapitale dhe punësimet në kopshte të fëmijëve.

Më shumë

17.01.2023

Trençevska: Si Qeveri, e zgjodhëm rrugën inkluzivie, të drejtësisë sociale dhe barazisë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot mbajti fjalim në Konferencën Rajonale “Modelet për gjithëpërfshirje të minoriteteve dhe grupeve të rrezikuara në Ballkanin Perëndimor-  Ndarja e praktikave të mira dhe rekomandimeve për politikëbërje të përmirësuar”, organizuar si pjesë e projektit “Avancimi i modeleve për inkluzivitetin e minoriteteve dhe fuqizimi i ofrimit të shërbimeve në strukturat komunale në Ballkanin Perëndimor”. 

Më shumë

16.01.2023

Trençevska në Top Tema: Kontrata me kohë të caktuar deri në dy vjet, vendosja e pushimit të lehonisë, atësisë dhe prindërimit, pjesë e LMP-së së re  

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në emisionin Top Tema, të televizionit Telma, foli për Projektligjin për marrëdhëniet e punës dhe sistemin e ri të pagave, të cilat, siç tha ajo, janë zgjidhje sistematike që i avancojnë të drejtat e punëtorëve. 

Më shumë

13.01.2023

Trençevska: Është kënaqësi ta fillojmë vitin së bashku me më të moshuarit dhe me ata me më shumë përvojë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, vizitoi pensionistët në Shoqatën e pensionistëve në Kavadar. Në shenjë të festës së “Shën Vasilit”, tradicionalisht mes të pranishmëve u shpërnda një bukë me monedhë dhe u mbajt një lotari ku u shpërndanë edhe 30 shpërblime.

Më shumë

12.01.2023

Trençevska : Duke pranuar dallimet e secilit prej nesh, ne mund të jemi më të fuqishëm si shoqëri

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot foli në konferencën “Dallimet, bekim apo mallkim” të organizuar nga organizata joqeveritare Civil me mbështetjen e Ministrisë së punëve të jashtme dhe çështjeve evropiane të Mbretësrisë së Luksemburgut. Qëllimi i kësaj konference është të kontribuojë në dialogun shoqëror dhe krijimin e politikave dhe praktikave për mbështetjen dhe promovimin e avancimit në shoqërinë maqedonase.

Më shumë

12.01.2023

MPPS: Filloi pagesa e mbështetjes financiare për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se pagesa e mbështetjes financiare vijon në përputhje me Ligjin për mbështetje financiare për kategoritë e rrezikuara të qytetarëve për përballjen me krizën energjetike.

Më shumë

11.01.2023

Тrençevska: Përmes bashkëpunimit me sektorin civil do të ofrohen shërbime të përshtatshme sociale për qytetarët

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, sot ka vizituar partnerët afatgjatë të Ministrisë në luftën kundër trafikimit me njerëz, Shoqatën për veprim kundër dhunës dhe trafikimit me qenie njerëzore “Dera e Hapur” Shkup.

Më shumë

11.01.2023

Trençevska për TV 24: Në muajin mars, paga minimale do të jetë mbi 20 mijë denarë, që është për 12 mijë më shumë se paga minimale në vitin 2017

“Metodologjia e përllogaritjes së pagës minimale, e miratuar në mars 2022, është një zgjidhje sistematike që parashikon rritje të vazhdueshme të pagës minimale. Një zgjidhje që nuk do të varet nga vullneti politik, por është në linjë me rritjen e shpenzimeve së jetesës dhe rritjen e pagës mesatare. Në mars të çdo viti, sipas kësaj metodologjie do të bëhet harmonizimi i pagës minimale”, tha Trençevska në një dalje për TV 24.

Më shumë

05.01.2023

Ministrja Trençevska së bashku me fëmijët nga shtëpitë e grupit "25 maj" dhe përfituesit e Institutit për rehabilitim - Fushë Topanë Topansko Pole, përgatitën darkë për festën e Buzmit

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska, në vigjilje të festës së madhe të krishterëve në prag të Buzmit, sot ka vizituar fëmijët e shtëpive grupore në IP "25 Maji" dhe përfituesit nga Institucioni i IP-së për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve - Fushë Topanë.

Më shumë

Festa/ditë jopune

Politika e cilësisë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e Republikës së Maqedonisë është institucion i specializuar për rregullimin e tregut të punës, mbrojtjen sociale, mbrojtjen e fëmijëve, sigurimin pensional dhe invalidor dhe mbrojtjen luftarake-invalidore.

Bashkëngjitur e dorëzojmë Politikën e cilësisë të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me kërkesat e standardit ndërkombëtar ISO 9001: 2015.

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.