Takimi i ministrit Vellkovski me këshillin e kujdestarëve nga SOS Fshati i Fëmijëve

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski sot ka mbajtur takim me këshillin e kujdestarëve nga SOS fshati i fëmijëve.

Velkovski: Arritëm të sigurojmë 5 përkëdhelëse për IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup”

Personat me aftësi të kufizuara nga IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup” do të marrin 5 përkëdhelëse, pasi vendimi u miratua sot në seancën e Qeverisë me kërkesë të ministrit të Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski.

Fëmijët e Kopshtit “Bota e Ngjyrave” vizituan Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale

Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale sot e kanë vizituar fëmijët e kopshtit privat “Bota e Ngjyrave”.

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se prej sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin mars 2024.

Pagesa e pestë e mbështetjes financiare është planifikuar me datë 22.04.2024

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton qytetarët se sipas Ligjit për mbështetje financiare të kategorive të rrezikuara sociale të qytetarëve, mbështetja financiare do të kryhet për këto kategori të qytetarëve:

K U M T E S Ë

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale,, Gjoko Velkovski ka miratuar aktvendim për shkarkimin e Aleksandër Filevit nga drejtori i institucionit publik Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale - Radovish pas njoftimit të marrë më 04.03.2024 nga SPB Strumicë.

Husein: Prioriteti kryesor është të sigurohet një shans dhe mundësi për të gjithë

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein mori pjesë në takimin e katërt të Komitetit të Përbashkët Drejtues për Implementimin e Kornizës për Bashkëpunim për Zhvillim të Qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara 2021-2025 në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ngjarje/paralajmërime/kumtesa

11.04.2024

Takimi i ministrit Vellkovski me këshillin e kujdestarëve nga SOS Fshati i Fëmijëve

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski sot ka mbajtur takim me këshillin e kujdestarëve nga SOS fshati i fëmijëve.

Situata në vend është shqetësuese sepse nuk ka interes për familjet e reja kujdestare dhe funksionimin e atyre ekzistuese vihet në pikëpyetje. Pa mbështetjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, procesi i deinstitucionalizimit nuk ka qëndrueshmëri – theksuan ata.

Më shumë

09.04.2024

Velkovski: Arritëm të sigurojmë 5 përkëdhelëse  për IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup”

Personat me aftësi të kufizuara nga IP Qendra për Rehabilitimin e Fëmijëve dhe të Rinjve “Shkup” do të marrin 5 përkëdhelëse, pasi vendimi u miratua sot në seancën e Qeverisë me kërkesë të ministrit të Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski.

Më shumë

09.04.2024

Fëmijët e Kopshtit “Bota e Ngjyrave” vizituan Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale  

Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale sot e kanë vizituar fëmijët e kopshtit privat “Bota e Ngjyrave”. 

Më shumë

05.04.2024

MPPS: Vijon pagesa e të drejtave nga mbrojtja sociale dhe e fëmijëve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se prej sot ka filluar pagesa e të drejtave sociale, të fëmijëve dhe mbrojtjes civile për muajin mars 2024. 

Më shumë

05.04.2024

Pagesa e pestë e mbështetjes financiare është planifikuar me datë 22.04.2024

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton qytetarët se sipas Ligjit për mbështetje financiare të kategorive të rrezikuara sociale të qytetarëve, mbështetja financiare do të kryhet për këto kategori të qytetarëve:

  • përfituesit e një shtese të veçantë;
  • përfituesit e së drejtës për kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar;
  • prindër të vetëm, të cilët janë përfitues të regjistruar të ndihmës minimale të garantuar dhe
  • përfituesit e së drejtës në pension deri në 19.000 denarë.
Më shumë

04.04.2024

K U M T E S Ë 

Ministri i Punës dhe Politikës Sociale,, Gjoko Velkovski ka miratuar aktvendim për shkarkimin e Aleksandër Filevit nga drejtori i institucionit publik Qendra Ndërkomunale për Punë Sociale - Radovish pas njoftimit të marrë më 04.03.2024 nga SPB Strumicë. 

Më shumë

27.03.2024

Husein: Prioriteti kryesor është të sigurohet një shans dhe mundësi për të gjithë

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Enver Husein mori pjesë në takimin e katërt të Komitetit të Përbashkët Drejtues për Implementimin e Kornizës për Bashkëpunim për Zhvillim të Qëndrueshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara 2021-2025 në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Më shumë

26.03.2024

Vellkovski: Do të sigurojmë mjete për renovimin e Qendrës për persona me nevoja të veçanta në Shtip

Ministri Teknik i Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Vellkovski, sot në kuadër të vizitave ditore në terren në qytetet e Maqedonisë, realizoi takim me punëtorët e Qendrës për punë sociale dhe vizitoi Qendrën Ditore për Persona me Aftësi të Kufizuara dhe Shoqatën e pensionistëve nga Shtipi, ku në takimet e të pranishmëve u theksuan problemet e akumuluara gjatë viteve të kaluara.

Më shumë

26.03.2024

Velkovski me apel për deputetët e LSDM-së dhe BDI-së: Mos bëni politikë në kurrizin e fëmijëve, duhen 5 minuta për t’i votuar ndryshimet

Pak ditë para shpërndarjes së Kuvendit, propozim për ndryshime ligjore në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve është propozuar nga ministri teknik për punë dhe politikë sociale, Gjoko Velkovski, qëllimi i të cilit është të zgjidhë problemin e mungesës së kuadrit profesional të licencuar në çerdhet në Maqedoni, Kuvendi refuzon ta vendosë si pikë të rendit të ditës, ka reaguar sot ministri Velkovski.

Më shumë

  Festa/ditë jopune

Politika e cilësisë

Politika e cilësisë

Shpallje publike

për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për kujdes dhe edukim të fëmijëve nga mosha parashkollore me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale

Njoftim

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në pajtim me nenin 163 të Ligjit për Mbrojtje Sociale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”nr. 104/19 dhe 146/19), jep leje për kryerjen e punëve të mbrojtjes sociale të institucioneve të mbrojtjes sociale dhe të ofruesve tjerë të shërbimeve sociale.

Më shumë

Thirrje publike

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në drejtim të avancimit dhe zhvillimit të shërbimeve sociale në nivel lokal dhe përmirësimin e cilësisë dhe qasjes së shërbimeve sipas nevojave të qytetarëve në rrezik social dhe përjashtim social, në vazhdimësi do të vazhdojë me aktivitete për financimin e projekteve për ndërtim, zgjerim, përshtatje dhe pajisje të objekteve për zgjerimin e kapaciteteve për sigurimin e shërbimeve me mjetet e buxhetit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose me burime të tjera të mjeteve.

Më shumë
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.