ПОВИЦИ/ОГЛАСИ/NOTICES

АКТИВНИ/ACTIVE CALLS/NOTICES

14/10/2020

Повик за понуди- Набавка на модуларни монтажни контејнери, Реф.бр. MK/ERCP # 1.1.7/ Invitation for Bids -Procurement of the modular prefabricated containers, Ref No. MK/ERCP # 1.1.7

ESMP Checklist

Повик за понуди- Набавка на инвентар и немедицинска опрема за Регионални ковид центри - реф.бр. MK/ERCP # 1.1.8
ПРОЕКТ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗАТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ КОВИД-19 И ПОДГОТВЕНОСТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СИСТЕМИ

План за вклучување на засегнатите страни (ПВЗС)

План за посветеност кон животната средина и социјалните прашања (ППЖССП)

COVID-19 EMERGENCY RESPONSE AND HEALTH SYSTEMS PREPAREDNESS PROJECT P173916

Stakeholder Engagement Plan (SEP)

Environmental and Social Commitment plan (ESCP)

P173916

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->