Ligje nga sfera e mbrojtjes sociale

Ligje nga sfera e mbrojtjes së fëmijëve  

Ligje nga sfera e legjislacionit të punës 


 • Ligji për marrëdhëniet e punës (teksti i konsoliduar 2017)
 • Ligji për inspektimin e punës (tekst i konsoliduar 2017)
 • Ligj i ndryshimit dhe i plotësimit të ligjit të inspekcionit të punës (317/20)
 • Ligji për evidencat nga sfera e punës (16/04)
  • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën e punës (102/08)
  • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën e punës (17/11)
  • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencën e punës (166/12)
 • Ligji për evidencën në fushën e punës - tekst i konsoliduar (31/13)
  • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për evidencat nga sfera e punës (147/15)
 • Ligji për evidencën në fushën e punës (teksti i konsoliduar 2017)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për evidencë nga sfera e Punës (18/20)
 • Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (44/2000)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (16/04)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (62/05)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (113/05)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (29/07)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (88/08)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (161/08)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (99/09)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (136/11)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (129/55)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (147/15)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (27/16)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (99/18)
  • Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (103/21)
 • Ligji për Punësimin e Personave me Aftësi të Kufizuara (Tekst i Konsoliduar 2016)
 • Ligji për punësimin e personave me aftësi të kufizuara (tekst i konsoliduar jozyrtarisht)
 • Ligji për festat e Republikës së Maqedonisë (21/98)
  • Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për festat e Republikës së Maqedonisë (18/07)
 • Ligji për Vullnetarizmin (85/07)
 • Ligji për Vullnetarizmin (teksti i konsoliduar 2017)
  • Ligji për ndryshimin e Ligjit për Vullnetarizmin (124/19) (ALB)
  • Ligji për ndryshimin e Ligjit për Vullnetarizmin (103/21) 
 • Ligji për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës - Tekst i konsoliduar (104/14)
 • Ligji për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës (87/07)
  • Ndryshimet dhe plotësimet në Ligjin për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës (27/14)
  • Rregullimi i Ligjit për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës (102/14)
  • Ndryshimet në Ligjin për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të punës (30/16)
 • Ligj për sigurim material të personave të papunë për shkak të privatizimit të ndërmarrjeve me pronësi dominonte të shtetit në periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2004

 

Ligji nga sfera e mundësive të barabarta 

 • Ligj për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi
 • Ligj për mundësi të barabarta të femrave dhe meshkujve  

Ligji nga sfera e sigurimit pensional dhe ivalidor 

 

Ligji nga sfera e mbrojtjes së luftëtarëve dhe invalidëve

 
Ligje tjera  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.