EU-OSHA është Agjencia e Bashkimit Evropian për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. Nëpërmjet punës së saj, Agjencia Evropiane për SSHP (EU-OSHA) kontribuon në përpjekjet për t'i bërë vendet e punës evropiane më të sigurta, më të shëndetshme dhe më produktive. Ai promovon vazhdimisht një kulturë të parandalimit të rrezikut për të përmirësuar kushtet e punës në Evropë.

Më shumë

Informacione lidhur me punën e EU-OSHA

(24.09.2021)
Korniza e Re Strategjike e BE-së për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë 2021-2027 me titull “Siguria dhe shëndeti në punë në botën e punës që ndryshohet”( EU strategic framework on health and safety at work 2021-2027 ”Occupational safety and health in a changing world of work”). Strategjia e BE-së për SSHP përcakton prioritetet dhe aktivitetet kryesore për periudhën e ardhshme (2021-2027) që synojnë përmirësimin e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve, duke marrë parasysh ndryshimet e shpejta që po ndodhin në ekonomi, demografinë dhe mënyrat dhe modalitetet e punës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Kjo ueb faqe përmban "cookies" për të përmirësuar përvojën e shfrytëzuesve.

Nëse i pranoni kushtet, shtypni "Pajtohem". Më shumë Info.