Почитувани, на следниот линк можете да доставувате прашања, коментари, сугестии и /или жалби во врска со Проектот за администрирање на социјалното осигурување, на кои Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди повратна информација на Вашите барања (прашања, предлози, коментари, сугестии и жалби).

Поплаки, прашања и сугестии

 

Јавни повици/Огласи/Notices

Активни/Active

05.02.2021
Преобјава

Компанија за подготовка на документи за воспоставување Централно координативно тело (единица) за утврдување инвалидност (CDCCU)


20.01.2021

Компанија за подготовка на документи за воспоставување Централно координативно тело (единица) за утврдување инвалидност (CDCCU)


11.01.2021

Дизајн на единствен унифициран регистарски систем/Design of Single Unified Registry System (SURS)


12.06.2020

Дизајн на единствен унифициран регистарски систем


10.12.2020

Локална компанија за подготовка на документи за воспоставување Централно координативно тело (единица) за утврдување инвалидност (CDCCU)

Завршени

11.01.2021

Консолидација на податоците на ПИОМ во врска со придонесите на осигурените лица -М4 извештаи

Оглас реф.бр.MK/SIAP # 1.2.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 1.2.2.2


08.02.2021

International Consultants’ company for Revision of the list of hazardous occupations eligible for early retirement with extended service period (ESP)

REoI-ref.no.MK/SIAP # 2.3.1
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 2.3.1

 


11.09.2020

Локален консултант за развој на законодавна и регулаторна рамка во врска со вработување на лица со попреченост
Оглас реф.бр.MK/SIAP #2.2.3
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #2.2.3


International Technical Assistance to develop the new model regarding the employment of persons with disabilities
TOR -MK/SIAP #2.2.1
REoI-ref.no.MK/SIAP #2.2.1

 


12.06.2020

Локален консултант за развој на законодавна и регулаторна рамка во врска со вработување на лица со попреченост

Оглас реф.бр.MK/SIAP #2.2.3
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #2.2.3


Консолидација на податоците на ПИОМ во врска со придонесите на осигурените лица -М4 извештаи


Оглас реф.бр.MK/SIAP #1.2.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SIAP #1.2.2.2International Technical Assistance to develop the new model regarding the employment of persons with disabilities

TOR -MK/SIAP #2.2.1
REoI-ref.no.MK/SIAP #2.2.1

22.05.2020

Специјалист за пензии/Pension specialist
Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.1

Reference No.MK/SIAP # 3.1

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.1


Офицер за финансии/Financial Officer

Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.4

Reference No.MK/SIAP # 3.4

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.4


Специјалист за мониторинг и евалуација/Monitoring and Evaluation Specialist

Оглас реф.бр.MK/SIAP # 3.5

Reference No.MK/SIAP # 3.5

Проектни задачи/TOR -MK/SIAP # 3.5

Известувања за доделување на договор/Contract award notice

Проектна документација и планови/Project documentation and procurement plans

 

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }