МТСП: Придржувајте се до распоредот за исплата на пензиите на шалтерите на банките

Министерството за труд и социјална политика апелира до пензионерите да се придржуваат до распоредот за исплата на пензиите на шалтерите на банките. Само со одговорно однесување на секој пензионер  може да го заштитиме личното и јавното здравје. Почитувањето на препораките за носење лична заштитна опрема на лицето и држење растојание од најмалку два метра додека чекате во ред пред или внатре во банките, е во интерес на сите нас.   

Министерството за труд и социјална политика потсетува дека почнувајќи од понеделник  ќе се врши етапна исплата на пензиите на шалтерите на банките, според висината на пензијата и тоа: - за пензии до 11.000 денари, исплата во понеделник 27-ми април;- за пензии од 11.001-14.000 денари, исплата во вторник 28-ми април;- за пензии од 14.001-18.000 денари, исплата во среда 29-ти април и- за пензии повисоки од 18.001 денар, исплата во четврток, 30-ти април.

Етапната исплата на пензиите е направена со цел да се избегне метежот пред банките и да се овозможи поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот КОВИД-19. 

Министерството за труд и социјална политика укажува дека пензионерите кои користат платежна  картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата, веќе можат да ги користат парите за безготовински плаќања во продажната мрежа или преку електронско и мобилно банкарство. Исто така, пензиите можат да ги подигнат на банкоматите на банките. 

MPPS: Përmbahuni orarit për tërheqjen e pensioneve në sportelet e bankave

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ju bën apel pensionistëve të respektojnë rregullat e pagesës së pensioneve në sportelet e bankave. Vetëm me sjellje të përgjegjshme të secilit pensionit mund ta mbrojmë shëndetin publik dhe personal. Respektimi i rekomandimeve për mbajtjen e pajisjeve mbrojtëse për fytyrë dhe mbajtja e distancës prej të paktën dy metrave derisa prisni në rend para ose brenda bankave është në interes të të gjithë neve.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale rikujton se nga dita e hënë fillon të bëhet pagesa e pensioneve sipas lartësisë së pensionit në sportelet e bankave,  edhe atë: për pensionet deri 11.000 denarë, pagesa bëhet ditën e hënë 27 prill, për pensionet prej 11.001-14.000 denarë, pagesa bëhet ditën e martë më 28 prill, për pensionet prej 14.001-18.000 denarë, pagesa bëhet të mërkurën më 29 prill dhe për pensionet më të larta se 18.001 denarë, pagesa bëhet të enjten më 30 prill.

Pagesa në etapa e pensioneve është bërë me qëllim që të shmanget turma para bankave dhe të mundësohet mbrojtje më e madhe e pensionistëve në kushte të rrezikut nga virusi Korona COVID-19.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale gjithashtu sqaron se pensionistët që shfrytëzojnë kartelë pagesore  të lidhur me llogaritë bankare ku bëhet pagesa e pensionit, tashmë mund t’i shfrytëzojnë të hollat  për pagesa jo në dorë në rrjetin e shitoreve ose përmes sistemit bankar elektronik dhe mobil. Po ashtu, pensionet mund t’i tërheqin në bankomatet e bankave. ​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }