Повици/Огласи 2021 година

15.09.2021

Врз основа на член 9 од Закон за упатување работници од Република Македонија во други држави за изведување на градежни работи преку  проектни договори и за вршење на други сезонски работи ("Службен весник на Република Македонија" број 166/12 и 30/16), Министерството за труд и социјална политика, објавува

 Ј А В Е Н   П О В И К

  за прибирање на барања од заинтересирани правни лица за учество при распределбата на правото за упатување на работници (деташман) за изведување на проектни договори во СР Германија и тоа за:

 

  •  120  работници за изолациони проектни  договори;
  •  110 работници за  монтажерски проектни  договори и 
  •  320  работници за градежни проектни договори.

Повеќе

05.08.2021

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за Мерката 2.2 Вработување и раст на правни субјекти, финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, на ден 05.08.2021 година се објавува

 ЈАВЕН ПОВИК

до

работодавачите од микро, мали и средни претпријатија, социјални претпријатија и граѓански организации

Повеќе

05.08.2021

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во рамки на ИПА проектот „Активација на ранливи групи на пазарот на трудот“ финансиран од Европската Унија, а врз основа на Оперативниот план за активните програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021г. усвоен од Владата на Република СевернаМакедонија, за мерката 3.3. Обуки за побарувани занимања, на ден 05.08.2021, објавува

 ЈАВЕН ОГЛАС

до

евидентираните невработени лица кои се

корисници на гарантирана минимална помош

Повеќе

05.08.2021

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, усвоен од Владата на Република Северна Македонија за мерката 3.3 Обуки за побарувани занимања, финансирана од Буџетот на Агенција за вработување на Република Северна Македонија на ден 05.08.2021 година, се објавува

 ЈАВЕН ОГЛАС

до евидентирани невработени лица

Повеќе

29.07.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција“ и врз основа на Договорот помеѓу Министерството за труд и социјална политика и и Министерството за надворешни работи на Холандија со Договор бр. 02-5580/1 од 29.07.2019, и Анекс на договор бр. 17-1512/1 од 12.02.2021 година, согласно постапките за јавни набавки на холандското Министерство за надворешни работи, има потреба од ангажирање на организација, здружение, фирма или друг тип на професионална организација за следните услуги:

  • Развој на кампања за родово базирано насилство

Повеќе

29.07.2021

Министерство за труд и социјална политика на Република Северна Македонија, во рамки на проектот „Поддршка на имплементација на Национален акциски план за Истанбулска конвенција“ и врз основа на Договорот помеѓу Министерството за труд и социјална политика и и Министерството за надворешни работи на Холандија со Договор бр. 02-5580/1 од 29.07.2019, и Анекс на договор бр. 17-1512/1 од 12.02.2021 година, има потреба од ангажирање на организација, фирма, здружение на граѓани, или друг тип на професионална организација  за следните услуги:

 

  • Развој и воспоставување на  обуки за е-модули за Родово базирано  и семејно насилство за различни даватели на услуги и мулти-секторски обуки за обучувачи за справување со професионални структури во областите: социјална заштита, полиција, здравство, судство, образование и граѓански сектор и медиуми.

Повеќе

 

18.01.2021

Министерството за труд и социјална политика согласно Програмата за  рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил за лица со тешка и најтешка телесна попреченост, лица со умерена, тешка и длабока интелектуална попреченост, за потполно слепи лица со придружник и за потполно глуви лица за 2021 година (Службен весник на Република Севрна Македонија бр.8/21) објавува јавен повик за поднесување на барање за рефундирање на средства платени како царински давачки, данок на додадена вредност и акциза за набавка на патнички автомобил.

Повеќе

Програма за рефундирање за 2021 година

 
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }