Правилник

 

Правилник за нормативите и стандардите за простор, опрема, стручни кадри и средства потребни за основање и започнување со работа на установа за социјална заштита Центар за лица-жртви на трговија со луѓе

Публикации од областа на заштита на жртви на трговија со луѓе
Анализи
Извештаи

Документи за идентификација и заштита на жртви на трговија со луѓе


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->