Стратешки документи

Систематизација на работните места во Министерство за труд и социјална политика
Повеќе

Документи од областа на родова рамноправност и недискриминација

I. СТРАТЕГИИ

Стратегија за родова еднаквост

Стратегија за еднаквост и недискриминација

II. ПЛАНОВИ

III. ПРОГРАМИ

IV.КОНВЕНЦИИ

V.ПРЕПОРАКИ

Документи од областа на работните односи и вработувањето

I. СТРАТЕГИИ

Национална стратегија за вработување и Акциски планови

Стратегија за безбедност и здравје при работа

Стратегија за формализирање на неформалната економија

Стратегија за промовирање и развој на волонтерството

Стратегија за развој на социјалните претпријатија

II.ПЛАНОВИ

Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот

Вработување на млади

Гаранција за млади


Документи од областа на социјалната заштита

I. СТРАТЕГИИ И ПОВЕЌЕГОДИШНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ

Национална стратегија за превенција и заштита на децата од насилство

Национална стратегија за деинституционализација 

Програма за развој на социјалната заштита

II.ГОДИШНИ ПРОГРАМИ

Програма за остварување на социјалната заштита

Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица

Програма за рефундирање на средства

Програма за спроведување на мерки за располагање со имот

III. ОДЛУКИ

IV. ПРОТОКОЛИ

V. СТАНДАРДИ И ПРОЦЕДУРИ

Документи од областа на заштитата на децата

Програма за развој на дејноста за заштитата на децата

Програма за изградба, опремување и одржување на објекти за детска заштита

Протокол

Стратешки документи од областа инклузија на Роми

I. СТРАТЕГИИ И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ 

Стратегија за инклузија на Ромите

Стратегија за Ромите

Акциски план за заштита, промоција и исполнување на човековите права на жените и девојчињата Ромки

II. ПРОГРАМИ

Програма за трансформација на непријавената работа помеѓу Ромите


Документи од областа на внатрешната ревизија

Повелба

Стратешки план

Годишен план

Документи од областа на финансиите

Стратегии

Буџет

Јавни набавки

Полугодишни и годишни извештаи

Програма за развој на дејноста за заштита на децата

Програма за остварување на социјалната заштита

Програма за изградба, опрема и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица

Програмата за изградба, опрема и одржување на објекти за детска заштита 

Ревизорски извештај

Финансиски извештаи за реализација на планирани буџетски средства

Финансиски извештаи 

Консолидирани завршни сметки за 2023 година 

 Финансиски извештаи за 2023 година


Консолидирани завршни сметки за 2022 година

 Финансиски извештаи за 2022 година

Финансиски извештаи за 2021 година 

Финансиските извештаи за 2020 година

 Финансиски извештаи 2019

Финансиски извештаи 2018

Консолидирани завршни сметки за 2021 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки за 2020 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки за 2019 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година

Финансиски извештаи 2017

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2017 година

Финансиски извештаи 2016

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }