Стратешки документи

Систематизација на работните места во Министерство за труд и социјална политика

Документи од областа на родова рамноправност и недискриминација

Документи од областа на работните односи и вработувањето

Документи од областа на социјалната заштита

Документи од областа на заштитата на децата


програма за дополнување на програмата за развој на дејноста за заштитата на децата за 2019 година

Стратешки документи произлезени од Декадата на Ромите

Документи од областа на внатрешната ревизија

Документи од областа на финансиите

Буџет

Јавни набавки

 

Полугодишни и годишни извештаи

Програма за развој на дејноста за заштита на децата

Програма за остварување на социјалната заштита

Програма за изградба, опрема и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица

Програмата за изградба, опрема и одржување на објекти за детска заштита 

Ревизорски извештај

Финансиски извештаи 

 Финансиските извештаи за 2020 година

 Финансиски извештаи 2019

Финансиски извештаи 2018

Консолидирани завршни сметки за 2020 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки за 2019 година на Министерството за труд и социјална политика

Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2018 година

  
Финансиски извештаи 2017

 Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика за 2017 година

 

Финансиски извештаи 2016

 • 150010029963718 Буџетски средства
 • 1500100299785D8 Помош при транзиција и институционална надградба-ИПА 
 • 1500100299785E2 Донација од Ромскиот едукативен фонд (REF)
 • 1500100299785K0 Обезбедување на хуманитарна помош за прифаќање на транзит на мигранти и бегалци
 • 150010029963140 Сместување во установи за социјална заштита
 • 150010029963169   Приходи од тендерска документација Спил проект
 • 150010029963188 Приходи од Министерство за финансии за проектна единица ИПА
 • 150010029969613  Депозитна сметка(Продажба на одмаралишта)
 • 150010029978523   Донација УНХЦР
 • 150010029978646 Заем бр. 7735 MK со MBOR
 • 150010029978716 Сопствени приходи од тендерска документација за јавни набавки
 • 150010029978720 Приходи од лиценцирање на детска заштита
 • 150010029978913 ПНС за поврат на придонеси
 • 150010029978735 Приходи од услуги за сместување во одмаралишта

 • Консолидирани завршни сметки на Министерството за труд и социјална политика
 • 631 Буџетски приходи
 • 696 Депозитна сметка
 • 785 Сметка на донации
 • 786 Сметка на заеми
 • 787 Сметка на самофинансирачки активности
 • 789 Наменска Сметка 
  Со еден клик до сите услуги
  Uslugi.gov.mk
  Кликни тука
  -->
  Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

  Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

  var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }