Проекти финансирани од Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

 

  

 

Публикации

 

Корисни линкови

 

  

 

 

 Европски социјален фонд

        

European Social Fund

 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=390&langId=en

  

     

  

  

Министерство за финансии-Сектор за централно финансирање и

        склучување договори

 

http://cfcd.finance.gov.mk/

 

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->