Совет

Економско-социјален совет

Економско-социјалниот совет е трипартитно тело, формирано од Владата на Република Македонија и социјалните партнери за водење на социјален дијалог, заради создавање на услови за економска и социјална стабилност и остварување на темелните вредности на Република Македонија како демократска и социјална држава.

Повеќе

Колективно договарање

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->