Совет за безбедност и здравје при работа

Советот за безбедност и здравје при работа е експертско советодавно тело од областа, основано од Владата на Република Северна Македонија, во согласност со член 43 и 44 од Законот за безбедност и здравје при работа.Советот го сочинуваат 15 члена, претставници од различни субјекти и заинтересирани страни од областа

Повеќе

Документи:

Информации поврзани со работата на Советот

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->