Инклузија на деца Роми во јавни предучилишни установи (детски градинки)

Проектот „Инклузија на деца Роми во предучилишно образование“, Министерството за труд и социјална политика го имплементира во соработка со Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта, Единиците на локална самоуправа и Јавните општински установи-детски градинки почнувајќи од 2006 до 2020 година. Целта на проектот е отстранување на постоечките бариери за пристап до предучилишни установи на деца Роми на возраст од 3 до 6 години, инклузија на децата и нивна социјализација како и зајакнување на свеста кај нивните родители за важноста на раниот детски развој и образованието на нивните деца.

Во текот на овие 14 години од имплементацијата на проектот беа вклучени бесплатно околу 4.700 деца од ромската етничка заедница во 19 општини.

За поуспешна имлементација на проектот, како и градење на социјални вештини и подобрување и владеење на македонскиот јазик, за  олеснување на пристапот на децата Роми во ЈОУДГ, во сите општини каде што се спроведува проектот, ангажирани беа 16 медијатори платени преку проектниот буџет на Ромскиот Образовен Фонд, 20 негувателки од кои на 18 им се трансформираше работниот ангажман во редовен работен однос и 2 негувателки платени од проектниот буџет на РЕФ.

Проектот се имлементира во 19 општини, 20 локации во државата, односно во општините: Берово, Битола, Виница, Прилеп, Чаир, Карпош, Делчево, Кичево, Кочани, Куманово, Велес, Гази Баба, Пехчево/с.Црник, Центар и Дебар.

Во општините Шуто Оризари, Тетово и Гостивар проектот се имлементира преку проект финансиран од ИПА .

Во септември 2014 биле запишани 487 деца, односно во текот на учебната 2014/2015 во просек биле запишани 560 деца.

Во септември 2015 биле запишани 557 деца, односно во текот на учебната 2015/2016  во просек биле запишани 541 деца.

Во септември 2016 биле запишани 506  деца, односно во текот на учебната 2017/2018 до месец март, во просек биле запишани 531 деца. 

Во септември 2017 биле запишани 506  деца, односно во текот на учебната 2017/2018 до месец март 2018, во просек биле запишани 510 деца.

Во септември 2019/2020 биле запишани 274 деца, односно во текот на учебната 2016/2017 до месец март 2020, во просек биле запишани 264 деца.

 

Со цел системско решавање на вклучување на деца Роми кои што се од социјален ризик во детските градинки, од 2018 година, Министерството за труд и социјална политика доставува Информација до Влада на Република Северна Македонија за вклучување на деца Роми кои што се од семејства во социјален ризик, со која што Владата на Република Северна Македонија им препорачува на градоначалниците на единиците на локалната самуправа да ги свикаат Советите на општините и да ја разгледаат можноста за ослободување од партиципација за престој во предучилишните установи – детски градинки на деца Роми кои се во социјален ризик (возраст од 3-6 год), односно на деца Роми чиишто родители се корисници на правото на Гарантирана Минимална Помош – ГМП, деца Роми сместени во згрижувачки семејства и децата од повеќечлените семејства каде има само еден вработен родител кој добива минимална плата од 14.500 денари за да бидат вклучени во предучилишно образование.

Учебната 2020/2021 е трета година по ред со заклучок од Влада каде што децата Роми од социјален ризик се вклучени во предучилишното образование со ослободување од партиципација. 

За учебната 2020/2021, во рамки на проектот Инклузија на деца Роми во предучилишното образование планирани се да бидат вклучени 393 деца во вкупно 21 општина. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }