МТСП: Се грижиме за пензионерите, над 320 илјади пензии ќе бидат исплатени предвреме и етапно

Исплатата на мајските пензии почнува од среда, 27 мај. Со предвремена и етапна исплата на пензиите, што ја реализираме втор месец, овозможуваме поголема заштита на пензионерите во услови на опасност од коронавирусот КОВИД-19.

Подигнувањето на пензиите преку филијалите и експозитурите на банките за пензионерите кои не користат картички ќе се реализира во четири групи, според висината на пензијата: 

-           Во среда, на 27.05.2020 година исплата на пензии со висина до 11.000 денари;  

-           Во четврток, на 28.05.2020 година исплата на пензии во висина од 11.001 денари до 14.000 денари;  

-           Во петок, на 29.05.2020 година исплата на пензии во висина од 14.001 денари до 18.000 денари;  

-           Во понеделник, на 01.06.2020 година исплата на пензии во висина над 18.000 денари.

Пензионерите кои користат платежна  картичка поврзана со сметката на која се префрлува пензијата, со парите можат да располагаат од среда 27 мај. Тие можат да ја подигнат мајската пензијата на банкомат или да ги користат средствата за плаќање во трговската мрежа.

Етапното процесирање на пензиите ќе овозможи спроведување на препораките и мерките за спречување и ширење на вирусот, со оглед на тоа што пензионерите како возрасна група се најранливи.

Министерството за труд и социјална политика укажува дека пензиите се сигурни на сметките на корисниците, пензискиот систем е стабилен и функционира без проблеми. Апелираме до пензионерите да се придржуваат до распоредот за исплати, затоа што етапната исплата е направена со цел да се намали метежот пред банките и можностите за загрозување на личното и јавното здравје.

Потсетуваме на обврската за носење лична заштитна опрема којашто ги покрива пределот на носот и устата и држење растојание од најмалку два метра при чекање ред пред и внатре во банките.

MPPS: Kujdesemi për pensionistët, mbi 320.000 pensionistë do të marrin pensionin e tyre para kohe dhe në etapa

 Pagesa e pensioneve të majit fillon prej ditës së mërkurë, 27 maj. Duke kryer pagesën e parakohshme dhe në etapa të pensionit, që jemi duke e bërë të njëjtën për të dytin muaj me radhë, mundësojmë mbrojtje më të madhe të pensionistëve në kushte të rrezikut nga virusi Korona COVID-19.

Tërheqja e pensioneve në filiale dhe ekspozitura të bankave për pensionistët që nuk shfrytëzojnë kartela do të realizohet në katër grupe, sipas lartësisë së pensionit:

  • Të mërkurën, 27.05.2020, do të bëhet pagesa e pensioneve deri në 11.000 denarë;
  • Të enjten, 2805.2020, pagesa e pensioneve në lartësi prej 11.001 den. deri 14.000 denarë;
  • Të premten, pagesa e pensioneve në lartësi prej 14.0001 den. Deri 18.000 denarë;
  • Të hënën, 01.06.2020, pagesa e pensioneve në lartësi mbi 18.000 denarë.

​Pensionistët që përdorin kartelë pagesore që e kanë të lidhur me llogarinë ku u mbërrin pensioni, me të hollat mund të disponojnë prej ditës së mërkurë, 27 maj. Ata mund të tërheqin pensionin e majit në bankomat ose t’i shfrytëzojnë mjetet për pagesë në rrjetin tregtar.

 Procesimi në etapa i pensioneve do të mundësojë zbatimin e preporakave dhe masave për parandalimin dhe përhapjen e virusit, duke pasur parasysh faktin se pensionistët janë grupi i moshuar më i rrezikuar.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nënvizon se pensionet janë të sigurta në llogaritë e shfrytëzuesve, sistemi pensional është i qëndrueshëm dhe funksionon pa probleme. U bëjmë thirrje pensionistëve t’i përmbahen orarit të pagesave, sepse pagesa në etapa është bërë me qëllim që të reduktohen tollovitë para bankave dhe mundësitë për kërcënimin e shëndetit publik dhe personal. 

Rikujtojmë për obligimi për mbajtjen e pajisjes mbrojtëse që mbulon fytyrën dhe mbajtjen e distancës së paku dy metra gjatë pritjes së radhës para bankës dhe brenda ambienteve të bankave.

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }