Средба на Министерката Јагода Шахпаска со претставници од МАНУ и “Прајсвотерхаус Куперс”: Сите мерки кои ги засегаат граѓаните носат со себе голема одговорност, затоа научните потврдени сознанија се од исклучително значење

Mинистерката за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска денеска оствари средба со претставници од МАНУ и “Прајсвотерхаус Куперс” предводена од Академик Таки Фити.

На оваа средба се разговараше за можностите за соработка на полето на научно-истражувачката дејност и размена на искуства во делот на надлежностите на Министерството за труд и социјална политика, со акцент во делот на предизвиците и влијанието на пандемијата од КОВИД 19 врз економијата и секторите коишто се најпогодени.

Министерката Шахпаска ја искажа нејзината заложба за спроведување на издржани, ефикасни и ефективни мерки во справувањето со пандемијата од корона вирусот, врз стопанството, работниците и најранливите категории на граѓани и ја нагласи важноста од спроведување на практики базирани на докази.

 

“Во областа на трудот и социјалната заштита како Министерство е многу значајно да дејствуваме одговорно и со цели кои ќе се базираат на научно потврдени сознанија, бидејќи мерките коишто треба да се превземат ќе имаат директно влијание врз граѓаните на нашата држава”, рече Шахпаска.

Соговорниците на оваа средба изразија подготвеност за понатамошна соработка, од која ќе произлезат решенија и ќе се испорачаат резултати кои се во интерес на граѓаните на нашата држава.

 

Takimi i ministres Jagoda Shahpaska me përfaqësues të ASHAM dhe “Prajsvoterhaus Kupers”: Të gjitha masat që i prekin qytetarët mbajnë me vete përgjegjësi të madhe, kështu që gjetjet e konfirmuara shkencore janë jashtëzakonisht të rëndësishme

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, sot u takua me përfaqësues të  ASHAM-së dhe “Prajsvoterhaus Kupers”, të udhëhequr nga akademik Taki Fiti.

Në këtë takim u diskutua për mundësitë për bashkëpunim në fushën e veprimtarisë shkencore-hulumtuese dhe shkëmbimin e përvojave në fushën e kompetencave të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, me theks në sfidat dhe ndikimin e pandemisë COVID 19 në ekonomi dhe sektorë që janë prekur më shumë.

Ministrja Shahpaska shprehu angazhimin e saj për zbatimin e masave të qëndrueshme, efektive dhe efikase në përballjen me pandeminë e koronavirusit mbi ekonominë, punëtorët dhe kategoritë më të prekshme të qytetarëve dhe e theksoi rëndësinë e zbatimit të praktikave të bazuara në prova.

“Në fushën e punës dhe mbrojtjes sociale si Ministri është shumë e rëndësishme të veprojmë me përgjegjësi dhe me qëllime që do të bazohen në njohuri të vërtetuara shkencore, sepse masat që duhet të ndërmerren do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë tek qytetarët e vendit tonë”, tha Shahpaska.

Bashkëbiseduesit në këtë takim shprehën gatishmërinë për bashkëpunim të mëtejshëm, nga i cili do të rezultojnë zgjidhje dhe të japin rezultate që janë në interes të qytetarëve të vendit tonë.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }