Турската агенција за соработка и координација –ТИКА  донираше бесконтактни термометри и дезифициенти за детските градинки

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска и заменик- министерот Енвер Хусејин  денеска присуствуваа на предавање на донацијата од страна на Турската агенција за соработка и координација –ТИКА наменета за Јавните установи за згрижување и воспитание на деца на ниво на држава.

„Почитувањето на протоколите во институциите, во случајов, Јавните установи за згрижување на деца, се многу значајни за поголема безбедност и заштита од вирусот. 

Секоја помош која доаѓа во услови на пандемија, е добредојдена. Во името на Министерството за труд и социјална политика изразувам благодарност до нашиот долгогодишен соработник Турската агенција за соработка и координација –ТИКА, за помошта која денес ја примаме, тоа се бесконтактните термометри и дезинфекциски средства за детските градинки во државава“, истакна министерката Шахпаска.

 

Турската агенција за соработка и координација –ТИКА, изминативе години со проектите кои ги реализира,помага онаму каде е најпотребно, најранливите категории на граѓани, децата, болните и сиромашните. Од почетокот на своите активности во Република Северна Македонија има реализирано околу 1.000 проекти.


 

Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim - TIKA dhuroi termometra pa kontakt dhe dezinfektues për kopshtet e fëmijëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska dhe zëvendësministri Enver Husein sot morën pjesë në dorëzimin e donacionit nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim – TIKA, dedikuar për institucionet publike për kujdesin dhe edukimin e fëmijëve në nivel të shtetit.

“Respektimi i protokolleve në institucione, në këtë rast, institucionet publike për kujdesin ndaj fëmijëve, janë shumë të rëndësishme për siguri dhe mbrojtje më të madhe nga virusi.

Çdo ndihmë që vjen në kushte të pandemisë është e mirëseardhur. Në emër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, shpreh mirënjohjen time për bashkëpunëtorin tonë shumëvjeçar Agjencinë Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim - TIKA, për ndihmën që e pranojmë sot, termometra pa kontakt dhe dezinfektues për kopshtet e fëmijëve në vend”, theksoi ministrja Shahpaska.

Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim - TIKA, viteve të kaluara me projektet që i realizon, ndihmon atje ku është më e nevojshme, kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve, fëmijëve, të sëmurëve dhe të varfërve. Që nga fillimi i aktiviteteve të saj në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka realizuar rreth 1.000 projekte.​

Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }