Ибрахими: “Потребен е континуираниот развој и унапредување на трипартитниот социјален дијалог”

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Свечената академија на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија по повод нивното полноправно членство во Европската конфедерација на синдикати и во Меѓународната конфедерација на синдикати.

Ибрахими на Конференција за “Социјална инклузија и економско зајакнување на млади во социјален ризик”

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Конференцијата за “Социјална инклузија и економско зајакнување на млади во социјален ризик” каде што беа презентирани и разменети искуства за акции насочени кон вработување и социјална инклузија на млади во ризик.

Продолжување на ефективниот социјален дијалог за динамизирање на економскиот раст и креирање одржливи работни места

Разгледување на постигнатите резултати од досегашното функционирање на трипартитниот социјален дијалог на национално и на локално ниво и утврдување на можностите и приоритетните области за делување во следниот период-главни теми на седницата на ЕСС со која претседавше министерот за труд и социјална политика

Ибрахими во посета на битолската фирма корисник на повеќе мерки за вработување "ISOURCE"

Минстерот Ибрахими и директорот на Агецијата за вработување Поповски ја посетија фирмата “ISOURCE” ДОО од Битола која што е корисник на повеќе мерки за вработување при што ја промовираа мерката “Обука за општи вештини, односно обука за основни компјутерски вештини и за странски јазици”.

Отворени нови занинмални во ЈОУДГ “Весели цветови” во Делчево за згрижување на нови 100 деца

Претседателот на Владата на Република Македонија Емил Димитриев, министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими и градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански ги отворија четирите нови занимални во ЈОУДГ “Весели цветови” во Делчево каде се згрижија стотина дечиња кои беа на листата на чекање.

Мерките за вработување од Оперативниот план даваат солидни реузлтати

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, директорот на Агенцијата за вработување Влатко Поповски и раководителот на Центарот за вработување Скопје Слободанка Алексовска ја посетија фирмата “Балкан флорс” од Скопје која што е корисник на мерката кредитирање на правни субјекти.

Министерот Ибрахими се обрати на промоцијата на кампањата „Биди фер. За детство без пречки“

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на настанот со кој започна кампањата „Биди фер. За детство без пречки“.

Промовирани три мерки за вработување од Оперативен план за 2017 година

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими и раководителот на Центарот за вработување Скопје Слободанка Алексовска промовираа три програми од Оперативен план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година

Ибрахими: 37.193 корисници на пензија го искористриле правото на бањско климатска рекреација, а 4.740 правото на бесплатен туристички викенд

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими и претстедателот на Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија Драги Аргировски информираа дека во изминатите шест години проектот “Бањско-климатска рекреација на корисници на пензија” ги надмина позитивните очекувања.

Настани/најави/соопштенија

24.3.2017

Работна средба: Ибрахими-Ли Роси

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими оствари работна средба со претставници на УНХЦР и тоа со: г-ѓа Ангела Ли Роси, Заменик директор на Регионалото Бирото за Европа при Главната канцеларија на УНХЦР, г-ѓа Анне-Кристине Ериксон, Регионален Претставник на УНХЦР со седиште во Сарајево, г-ѓа Јун Ширато, Постар правен службеник при Главната Канцеларија на УНХЦР и г-дин Мохамед Ариф претставник на канцеларијата на УНХЦР во Скопје.

Повеќе

22.3.2017

Ибрахими: “Потребен е континуираниот развој и унапредување на трипартитниот социјален дијалог”

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Свечената академија на Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија по повод нивното полноправно членство во Европската конфедерација на синдикати и во Меѓународната конфедерација на синдикати.

Честитајќи им за приемот министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими, се осврна на градењето на социјалниот дијалог во изминатиот период кој  бележи значителен прогрес. 

Повеќе

21.3.2017

Ибрахими на Конференција за “Социјална инклузија и економско зајакнување на млади во социјален ризик”

Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими се обрати на Конференцијата за “Социјална инклузија и економско зајакнување на млади во социјален ризик” каде што беа презентирани и разменети искуства за акции насочени кон вработување и социјална инклузија на млади во ризик при што рече дека Владата на Република Македонија во своите заложби за подобрување на состојбата на пазарот на трудот, особено внимание посветува на најранливите категории на невработени лица, пред се младите лица и оние што се во социјален ризик.

Повеќе

20.3.2017

Седница на Економско-социјалниот совет

Продолжување на ефективниот социјален дијалог за динамизирање на економскиот раст и креирање одржливи работни места

Разгледување на постигнатите резултати од досегашното функционирање на трипартитниот социјален дијалог на национално и на локално ниво, како и утврдување на можностите и приоритетните области за делување во следниот период, беа главните теми на седницата на Економско-социјалниот совет со која претседавше министерот за труд и социјална политика, Ибрахим Ибрахими, а во која активно се вклучија и претставницитете на репрезентативните социјални партнери - Организацијата на работодавачи на Македонија, Сојузот на синдикатите на Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија.

Повеќе

17.3.2017

Oдржан втор круг на преговори меѓу македонските и руските експерти за подготовка на предлог  текст на Договор меѓу Република Македонија и Руската Федерација за соработка во облaста на социјалното осигурување

Во периодот од 14-16 март 2017 година во Скопје, Република Македонија се одржа вториот круг на преговори меѓу делегации на Република Македонија и Руската Федерација за подготовка на предлог текстот на Договорот меѓу Република Македонија и Руската Федерација за соработка во областа на социјалното осигурување.

Повеќе

10.3.2017

Ибрахими во посета на битолската фирма корисник на повеќе мерки за вработување "ISOURCE"

Минстерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими и директорот на Агецијата за вработување на Република Македонија Влатко Поповски ја посетија фирмата “ISOURCE” ДОО од Битола која што се занимава со трговија на мало со компјутери, софтвери и сл., и е корисник на повеќе мерки за вработување и притоа го промовираа отпочнувањето на реализацијата на мерката “Обука за општи вештини, односно обука за основни компјутерски вештини и за странски јазици”.

Повеќе

10.3.2017

МТСП: Исплата на права од социјална заштита

Министерството за труд и социјална политика информира дека е отпочната исплатата на социјална парична помош, туѓа нега, субвенциите за електрична енергија и  Условениот паричен надоместок.

Повеќе

Списоци

Список на корисници на бањско-климатска рекреација за период Март-Јуни 2017

Список на корисници на туристички викенд и рекреација за период Март-Мај 2017 година

Повик

Повик за условен паричен надоместок

Министерството за труд и социјална политика ги известува корисниците на социјална парична помош во чии што домаќинства има членови кои што се редовни ученици во средно образование дека започнува поднесувањето на барањата за вклучување во Програмата за условен паричен надоместок за средно образование за учебната 2016/2017 година. Износот на Условениот паричен надоместок е 12.000,00 МКД на годишно ниво и овие средства се исплаќаат на мајката на ученикот.

Повеќе

Потврди

27.5.2014

Министерството за труд и социјална политика Ве информира дека врз основа на Mеморандумот за соработка кој го склучи со Фудбалската федерација на Република Македонија се овозможува бесплатен фудбалски тренинг ...

Повеќе