Јавен повик

Во насока на подобрување на отвореноста и транспарентноста во работењето и подобрување на достапноста на услугите кон граѓаните на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика отвора можност за пријавување на интерес за соработка со граѓански организации во областите кои се во делокругот на неговото работење.

За таа цел, Министерството за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани граѓански организации да ја пополнат апликацијата за пријавување на интерес за соработка во која треба да се наведат основните податоци за истите, како и конкретен предлог за соработка со некој од секторите на Министерството за труд и социјална политика.

Во интерес на навремено и ефикасно организирање на работата, Ве известуваме дека рокот за доставување на пополнетата апликација е 31.07.2017 година

Пополнетата апликација да се достави електронски на следнава мeил адреса: LZafiroska@mtsp.gov.mk.

Министерството за труд и социјална политика и понатаму останува отворено за сите идеи, предлози и соработка со граѓанските организации.