Листа на контакти на лица вработени во Управата за прашања на борците и воените инвалиди

Директор

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Јордан Стојанов директор jordan.stojanov@mtsp.gov.mk 071 213 536

СЕКТОР ЗА БОРЕЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Сузана Анова Раководител на сектор за боречка и инвалидска заштита SAnova@mtsp.gov.mk 072239391


Одделение за остварување на права од боречко инвалидска заштита

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Елеонора Јовановиќ Советник  нормативно – правна и управна постапка за остварување на правата за боречка и инвалидска заштита во прв степен EJovanovik@mtsp.gov.mk 076446903
2 Мерзук Бајрами Советник  нормативно – правна и управна постапка за остварување на правата за боречка и инвалидска заштита во втор степен MBajrami@mtsp.gov.mk 075386910
3 Јасмина Ѓорѓиевска Советник  нормативно – правна и управна постапка за остварување на правата за боречка и инвалидска заштита во втор степен JGorgievska@mtsp.gov.mk
4 Соња Илиовска Соработник - Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита за Регион I Sonja.Ilijovska@mtsp.gov.mk
070409654
5 Наталија Дединец Соработник - Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита за Регион I Natalija.Dedinec@mtsp.gov.mk 070409741
6 Јане Петрески Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II  075386915
7 Горан Коскоски Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II Goran.Koskoski@mtsp.gov.mk
8 Мирчо Гошев  Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II Mirco.Gosev@mtsp.gov.mk 075386255
9 Зоран Кировски Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II ZoranKiroski@mtsp.gov.mk 075386257 
10 Васил Џиковски Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II Vasil.Dzikovski@mtsp.gov.mk
11 Сузана Гоцева Соработник -Комплетирање на документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Регион II Suzana.Gocevska@mtsp.gov.mk
12 Ѓелбриме Муслији Помлад соработник  за   Регионална  поддршка за остварување на права за боречка и инвалидска заштита   GjelbrimeMusliji@mtsp.gov.mk 070409653
13 Шкелзен Диша Помлад соработник  за   Регионална  поддршка за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Shkelzen.Disha@mtsp.gov.mk
14 Њомза Рустеми Помлад соработник  за   Регионална  поддршка за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Njomza.Rustemi@mtsp.gov.mk 070409748
15 Ајше Демири Помлад соработник  за   Регионална  поддршка за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Ajse.Demiri@mtsp.gov.mk 070409768
16 Дарко Стојчевски Помлад соработник  за   Регионална  поддршка за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Darko.Stojcevski@mtsp.gov.mk 076456784
17 Филип Трајковски Виш референт – Административно - техничка подготовка  на  документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Filip.Trajkovski@mtsp.gov.mk 070409794 
18 Дијана Шуковска Виш референт – Административно - техничка подготовка  на  документација за остварување на права за боречка и инвалидска заштита Dijana.Sukovska@mtsp.gov.mk 070409745

Одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита

ред.број име и презиме работно место e-mail телефон
1 Ресми Ејупи  Раководител на одделение за евиденција и контрола на остварени права од боречка и инвалидска заштита resmi.ejupi@mtsp.gov.mk 071206538
1 Валон Хасани Советник -  Контрола на донесени решенија за исплата остварени  права од боречка и инвалидска заштита VHasani@mtsp.gov.mk 076298770
2 Фаик Реџепи Помлад соработник- Координација за аналитичка евиденција на корисници кои оставруваат права за боречка и инвалидска заштита Faik.Redzepi@mtsp.gov.mk
3 Мерељ Мехмеди Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за евиденција на корисници кои оставруваат права за боречка и инвалидска заштита Meral.Mehmedi@mtsp.gov.mk 070409683
4 Пеце Танковски Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за евиденција на корисници кои оставруваат права за боречка и инвалидска заштита Pece.Tankoski@mtsp.gov.mk
5 Дејан Крастовски Помлад соработник-Административно-оперативна поддршка и обработка на податоци за евиденција на корисници кои оставруваат права за боречка и инвалидска заштита Dejan.Krastovski@mtsp.gov.mk 070465498 
6 Магдалена Тасевска Самостоен референт  Евиденција на корисници кои оставруваат  права за боречка и инвалидска заштита Magdalena.Taseska@mtsp.gov.mk 075386905
7 Мевљуде Мухиќ Самостоен референт  Евиденција на корисници кои оставруваат  права за боречка и инвалидска заштита Mevljude.MuhiK@mtsp.gov.mk 070409702


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }