МТСП: Известување за жртвите на семејно насилство 

 

Согласно мерките и активностите за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус) донесени од Владата на Република Северна Македонија,  Министерството за труд и социјална политика  известува   дека жртвите  на семејно насилство кои имаат потреба од помош,  поддршка и заштита од семејно насилство најпрво да се јават на Националната бесплатна мобилна СОС линија за жртви на семејно насилство 070/075/077  141 700; која обезбедува 24 часовна точна, навремена и доверлива информација за заштита на жртвите, достапните услуги и телефонско советување на жртвите на родово базирано насилство и семејно насилство.

Во случаи  кога постои сознание за загрозување на животот и здравјето на граѓаните, како последица на родово базирано насилство и семејно насилство, како и кога дете е жртва на семејно насилство, да се пријави до најблиската Полициска станица или надлежниот Центар  за социјална работа.

Линк за контакт на ЦСР:  http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx

 

MPPS: Informim për viktimat e dhunës në familje
 
Në përputhje me masat dhe aktivitetet për parandalimin e përhapjes së sëmundjes COVID-19 (koronavirusit) të miratuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale informon se viktimat e dhunës në familje që kanë nevojë për ndihmë, mbështetje dhe mbrojtje nga dhuna në familje fillimisht të paraqiten në SOS linjës nacionale pa pagesë për viktimat e dhunës në familje 070/075/077  141 700; e cila siguron informacion të saktë, të besueshëm dhe në dispozicion 24 orë për mbrojtjen e viktimave, shërbimeve në dispozicion dhe këshillim me telefon për viktimat e dhunës së bazuar në gjini dhe dhunës në familje.
Në rastet kur ka njohuri për rrezikimin e jetës dhe shëndetit të qytetarëve, si rezultat i dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, si dhe kur një fëmijë është viktimë e dhunës në familje, të denoncohet në Stacionin më të afërt të Policisë ose Qendrën kompetente për punë sociale.
 
Linku për kontakt të QPS: http://www.mtsp.gov.mk/institucii.nspx

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }