Објавено на 26.09.2023

Врз основа на член 56 став 5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците (,,Службен весник на РСМ,, бр.96/2019), Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи при Министерството за труд и социјална политика врши објава на веб страницата на Министерството за труд и социјална политика: 

ЈАВНА ОБЈАВА ЗА ДОСТАВУВАЊE

Министерството за труд и социјална политика, Комисиите за одлучување по прекршок од областа на работните односи му соопштува на наведените физички и правни лица сторители на прекршок по Законот за работните односи, дека направи два последователни обиди за доставување на РЕШЕНИЕ по поднесено барање за поведување на прекршочна постапка од страна на овластен подносител кои не е во состојба да ги достави со лична достава и тоа на:     

1.Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги ГРАНД КЛУБ КАБАРЕ ДООЕЛ Струга, со седиште на Ул. „Езерски лозја“ бр.1, Струга, со ЕДБ 4026022537575, за РЕШЕНИЕ број 19-4886/2 (врска број 19-7326) од 14.07.2023 година, како одговорно правно лице.

Се повикува горе наведенoто правно лице, во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на ова соопштение да се јави  во просториите на Министерството за труд и социјална политика во Комисија за одлучување по прекршок на улица „Даме Груев,, бр.14, Скопје, во својство на странка за прием на горе наведеното  РЕШЕНИЕ , секој работен ден од 7:30- 16:30 часот, на кои може да се поднесе тужба за поведување на Управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 70 од Законот за прекршоците.

Предупредување: Доколку горенаведените лица не се јават, ова соопштение со јавна објава ќе се смета за уредно доставување што е согласно член 56 ства5 и член 57 став 4 од Законот за прекршоците, а негативните последици кои можат да настанат ги сноси самата странка.

 

                                                                                                                                                                                       Комисии за одлучување по прекршок од областа на работните односи               
Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }