Децата се најголемо богатство! 

Денеска го посетив семејството Комненови затоа што ние како министерство за труд и јас како министер се грижиме за ова многудетно семејство, кои живеат во лоши услови. Среќна сум кога ќе видам семејство што има многу деца, кога ќе видам исполнета куќа со џагор, смеа и среќа. Децата се наше најголемото богатство и сите ние како индивидуи треба да се грижиме за нив.

Во соработка со претставници од МТСП му помогнавме да направи барање за еднократна парична помош во износ од 30.000 денари и дополнително го информиравме за можноста да семејството добие детски додаток и додаток за образование. 

Семејството изрази голема благодарност за помошта што министерката во соработка со Црвен Крст ја додели, како и за помошта за средствата кои тие можат да ги добијат како семејство.

Fëmijët janë pasuria më e madhe!

Sot vizitova familjen Komnenovi, sepse ne si Ministri e Punës dhe Politikës Sociale dhe unë si ministre kujdesemi për familjet me shumë fëmijë, që jetojnë në kushte të vështira. Jam e lumtur kur shoh që ka shumë fëmijë, kur shoh shtëpi të mbushur plot me dashuri, gëzim dhe hare. Fëmijët janë pasuria jonë më e madhe dhe të gjithë ne si individë duhet të kujdesemi për ta. 

Në bashkëpunim me përfaqësuesit e MPPS-së i ndihmuan që të parashtrojë kërkesë për ndihmë të njëhershme në të holla në shumë prej 30.000 denarëve dhe në mënyrë shtesë e informuam për mundësinë që kjo familje të marrë edhe shtesë fëmijërore dhe shtesë për arsim. 

Kjo familje ka shprehur falënderim të madh për ndihmën që e ndau ministrja në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, si dhe për ndihmën për mjetet që ata mund t’i marrin si familje.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }