Достоинствена работа за секој вработен

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари средба со координаторот на Меѓународната организација на трудот во Македонија Емил Крстановски и проектниот координатор Наташа Мечкароска-Силјаноска. 

На средбата се потврди заложбата за натамошна соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Меѓународната организација на трудот.  

Во разговорот се направи осврт на клучните предизвици што се решаваат со Програмата за достоинствена работа,  создавање на можности за вработување, адекватна заработка и продуктивна работа, стабилност и безбедност на работа, еднаквите можности и третман во вработувањето. 

Достоинствена работа преку подобрување на управувањето со пазарот и преку создавање повеќе и подобри работни места се приоритетот на кој ќе соработуваат Министерството за труд и социјална политика и Меѓународната организација на трудот.  

Punë dinjitoze për secilin të punësuar

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, ka zhvilluar takim me koordinatorin e Organizatës Ndërkombëtare të Punës në Maqedoni, Emill Kërstanovski dhe koordinatoren e projekteve, Natasha Meçkaroska - Siljanovska. 

 Në këtë takim u konfirmua angazhimi për bashkëpunim të mëtejshëm ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Organizatës Ndërkombëtare të Punës.

 Në këtë bisedë u trajtuan edhe sfidat kryesore që zgjidhen me Programin për punë dinjitoze, si: krijimin e mundësive për punësim, fitim adekuat dhe punë produktive, stabilitet dhe siguri në punë, mundësi dhe trajtim të barabartë në punësim etj. 

 Puna dinjitoze përmes përmirësimit të menaxhimit me tregun e punës dhe duke krijuar më shumë vende pune dhe më të mira janë prioritetet mbi të cilat do të bashkëpunojnë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Organizata Ndërkombëtare e Punës

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }