Средба на министерката Мизрахи со генералниот секретар на Црвен Крст Саити

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со генералниот секретар на Црвениот крст, г-дин Саит Саити.

На средбата се потврди партнерската соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Црвениот крст којашто е воспоставена децении наназад и која е во интерес на создавање на услуги за најранливите категории на граѓани и на повозрасните лица. Црвениот крст е партнер на МТСП во заштитата и поддршката на бездомните лица. Изминатите неколку години Министерството и Црвениот крст отворија пунктови во повеќе градови во државата, во периодот од годината кога се прогласува ладен бран. Министерството за труд и социјална политика обезбедува финансиски средства за поддршка на бездомните лица во текот на овој период од годината.

Министерството за труд и социјална политика и Црвениот крст успешно соработуваат во обезбедувањето поддршка за повозрасната популација во Дневните центри за стари лица, како и поддршка во обезбедување на дневни услуги за лица со интелектуална попреченост. 

На средбата беше потенцирано дека заедничката успешна сработка ќе продолжи и во иднина со цел поддршка и помош на најранливите граѓани на нашето општество.

Takim i ministres Mizrahi me Sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të Kuq, Saiti

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, ka zhvilluar takim pune me Sekretarin e përgjithshëm të Kryqit të Kuq, z. Sait Saiti. Në këtë takim u konfirmua bashkëpunimi i partneritetit ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe Kryqit të Kuq që është vendosur me dekada më parë dhe që është në interes të krijimit të shërbimeve për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve dhe personave më të moshuar. Kryqi i Kuq është partner i MPPS-së në mbrojtjen dhe mbështetjen e të pastrehëve. Disa vite më parë MPPS-ja dhe Kryqi i Kuq hapën punkte në shumë qytete të vendit, në periudhën e vitit kur shpallet vala e të ftohtit. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale siguron mjete financiare për mbështetjen e të pastrehëve gjatë kësaj periudhe të vitit. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Kryqi i Kuq kanë bashkëpunim të suksesshëm në sigurimin e mbështetjes për popullatën më të moshuar në Qendrat Ditore për të Moshuarit, si dhe mbështetje në sigurimin e shërbimeve ditore për personat me aftësi të kufizuar intelektuale.

Në këtë takim u potencua se bashkëpunimi i përbashkët i suksesshëm do të vazhdojë edhe në të ardhmen me qëllim mbështetjen dhe ndihmën për qytetarët më të rrezikuar të shoqërisë sonë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }