Средба на министерката Мизрахи со Здружението на млади правници и СОС Детско село 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со претставниците на Здржението на млади правници и СОС детско село за продолжување на соработката на проектот “Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела„.

Имајќи ги во предвид стартешките цели и документи на Министерството за труд и социјална политика, како и на министерката Мизрахи во заштита на правата и интересите на жртвите на насилство од особено значење е соработката со НВО секторот во процесот на давање на соодветна заштита на овие категории на лица.

На средбата министерката ја потврди соработката на проектот во кој е планирана стручна и правна помош на жртвите на насилство и ќе ги извести Центрите за социјална работа за соработката и давањето на техничката поддршка и помош на организациите, и промотивните материјали ќе бидат поставени на достапни места во Центрите за социјална работа. 

Takim i ministres Mizrahi me Shoqatën e Juristëve të Rinj dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve 

 Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, zhvilloi takim pune me përfaqësuesit e Shoqatës së Juristëve të Rinj dhe SOS Fshatrat e Fëmijëve  për vazhdimin e bashkëpunimit në projektin “Mbështetja juridike për viktimat e rrezikuara të veprave të dhunshme penale”.

 Duke pasur parasysh qëllimet strategjike dhe dokumentet e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, si dhe të ministres Mizrahi për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të viktimave të dhunës me rëndësi të veçantë është bashkëpunimi me sektorin joqeveritar në procesin e ofrimit të mbrojtjes adekuate për këto kategori të qytetarëve. 

Në këtë takim ministrja e ka konfirmuar bashkëpunimin në projektin, në të cilin është planifikuar ndihma profesionale dhe juridike e viktimave të dhunës dhe do t’i informojë Qendrat për Punë Sociale për bashkëpunimin dhe ofrimin e mbështetjes dhe ndihmës teknike për organizatat, ndërsa materialet promovuese do të jenë të vendosura në vende të dukshme të Qendrave për Punë Sociale.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }