Унапредување на соработката

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, денеска оствари  состанок со претставникот на УНИЦЕФ, г-ѓа Патриција Ди Џовани. На состанокот министерката се запозна со проектите и програмата која канцеларијата на УНИЦЕФ ги работи, како и за унапредување на соработката со Министерството за труд и социјална политика на сите полиња.

На состанокот се разговараше и за програмата Вешто родителство и поддршката на Министерството во рамките на оваа програма. Вешто родителство е програма која се заснова на релациите и која препознава дека способноста на лицето за родителство треба да се разгледува во контекст на претходните релации на тоа лице. 

Програмата за вешто родителство пред се им овозможува на родителите да размислуваат за себе, и потоа  за влијанието на изборите кои ги имаат направено врз нивната релација со детето.  Оваа програма досега има покажано исклучителни успеси во работа со родители од ранливи семејства, вклучително и самохрани мајки.

Avancim i bashkëpunimit 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, sot zhvilloi takim pune me përfaqësuesen e UNICEF-it, znj. Patricia di Xhovani. Në këtë takim ministrja u njoftua me projektet dhe programin që Zyra e UNICEF-it e punon, si dhe për avancimin e bashkëpunimit me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale në të gjitha sferat. 

Në këtë takim u bisedua edhe për programin “Prind i shkathët” dhe mbështetjen e Ministrisë në kuadër të këtij programi. “Prindi i  shkathët është program që bazohet në relacionet dhe i cili i njeh se aftësia e personit për prind duhet të shqyrtohet në kontekst të relacioneve paraprake të këtij personi. 

Ky program, para së gjithash, prindërve u mundëson te mendojnë për vetveten, dhe më pas për ndikimin e zgjedhjeve që i kanë bërë mbi relacionin e tyre me fëmijën. Ky program ka treguar suksese të jashtëzakonshme me prindërit e familjeve të rrezikuara, duke përfshirë edhe nënat kryefamiljare.​

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }