Мизрахи-Сандри: МТСП и УНХЦР и понатаму ќе градат релации на соработка и поддршка 

Министерството за труд и социјална политика и Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации (УНХЦР) во нашата земја и понатаму ќе градат релации на соработка во областите во кои имаат допирни точки. Ова го констатираа министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи и претставничката на Високиот комесаријат за бегалци на Обединетите нации (УНХЦР), Моника Сандри. 

На средбата, позитивно беше оценета досегашната соработка на УНХЦР и МТСП и во таа насока се разговараше за тековните програми на Канцеларијата на УНХЦР во земјата и во светот, како и потребата за продлабочување на солидарноста на државите во решавањето на прашањата поврзани со бегалците и лицата без државјанство. 

Мизрахи и Сандри заклучија дека постои потреба да продолжи соработката за зајакнување на соодветните системи. На овој начин тие би биле во согласност со меѓународните стандарди и визијата на Агендата за одржлив развој 2030, која го носи мотото „никој да не биде изоставен“. 

Исто така, беа разменети мислења и за состојбата со бегалците и мигрантите во Регионот и пошироко.

Mizrahi-Sandri: MPPS dhe UNHCR do të vazhdojnë të ndërtojnë marrëdhënie bashkëpunimi dhe mbështetjeje 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe Komisariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara (UNHCR) në vendin tonë edhe më tej do të ndërtojnë marrëdhënie bashkëpunimi në sferat që kanë pika kontakti. Këtë e konstatuan ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Rashela Mizrahi dhe përfaqësuesja e Komisariatit të Lartë për Refugjatë pranë Kombeve të Bashkuara (UNHCR), Monika Sandri.

Në këtë takim u vlerësua pozitiv bashkëpunimi i deritanishëm i UNHCR dhe MPPS dhe, në këtë drejtim, u bisedua për programet aktuale të Zyrës së UNHCR-së në vendin tonë dhe në botë, si dhe nevoja për thellimin e solidaritetit të shteteve në zgjidhjen e çështjeve që ndërlidhen me refugjatët dhe personat pa shtetësi.

Mizrahi dhe Sandri konkluduan se ka nevojë për vazhdimin e bashkëpunimit për përforcimin e sistemeve adekuate. Në këtë mënyrë ato do të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe vizionin e Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030 – e cila ka moton “askush nuk duhet anashkaluar”. 

Po ashtu, në këtë takim u shkëmbyen mendime edhe për gjendjen e refugjatëve dhe migrantëve në rajon dhe me gjerë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }