Работна средба на министерката Мизрахи со амбасадорот Ромео 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари средба со амбасадорот на Република Италија Карло Ромео на која уште еднаш беа потврдени врските коишто ги соединуваат двете земји, а кои се долгогодишни и посебно истакнати во делот на поддршката на Италија на нашиот еврионтеграциски процес. Всушност Република Италија отсекогаш била еден од нашите главни поддржувачи на патот на интеграција кон Евроатлантските институции и тоа преку неопходниот внатрешен реформски процес. 

Во таа насока, амбасадорот Ромео рече дека двете земји имаат значајна традиција на соработка на политичко, економско и културно поле, како и на цврстите билатерални врски окарактеризирани со бројни средби и институционални посети на највисоко ниво. Тој ја потврди и поддршката на процесите во  Министерството за труд и социјална политика кои се во правец на унапредување на системот за социјална и детска заштита. 

Министерката Мизрахи рече дека двете земји се поврзани и со успешно спроведување на  Договорот за социјална сигурност потпишан меѓу двете земји во 2014 година кој меѓу другото вклучува задолжително пензиско и здравствено осигурување. Договорот се применува на граѓаните од двете држави и е од ислкучително значење бидејќи им дава сигурност на граѓаните кои престојуваат во другата држава. 

Заедно констатираа дека односите помеѓу нашите две земји се солидни, но постојат конкретни услови за нивно подобрување.

Takim pune i ministres Mizrahi me ambasadorin Romeo

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi, ka zhvilluar takim pune me ambasadorin e Republikës së Italisë, Karlo Romeo, në të cilin takim edhe një herë janë konfirmuar lidhjet që i bashkojnë të dyja vendet, e të cilat janë shumëvjeçare dhe me theks të veçantë në segmentin e mbështetjes së Italisë në procesin tonë euro-integrues. Në fakt, Republika e Italisë prej kohësh ka qenë një nga përkrahësit tanë më të mëdhenj në rrugën e integrimit drejt institucioneve euroatlantike edhe atë përmes procesit të domosdoshëm integrues të brendshëm. 

Në këtë drejtim, ambasadori Romeo theksoi se të dyja venet kanë traditë të rëndësishme të bashkëpunimit në sferën politike, ekonomike dhe kulturore, si dhe lidhjeve të fuqishme bilaterale  - që janë karakterizuar me shumë takime dhe vizita institucionale në nivel më të lartë. Ai e ka konfirmuar edhe mbështetjen e proceseve në Ministrinë e Punës dhe Politikës sociale që janë në drejtim të avancimit të sistemit për mbrojtje sociale dhe të fëmijëve.

Ministrja Mizrahi ka theksuar se të dyja vendet janë të lidhura edhe me zbatimin e suksesshëm të Marrëveshjes për siguri sociale, që është nënshkruar nga të dyja vendet në vitin 2014, ku ndër të tjera përfshinë sigurimin e obligueshëm pensional dhe shëndetësor. Marrëveshja aplikohet për qytetarët e të dyja shteteve dhe ka rëndësi të jashtëzakonshme sepse u jep siguri qytetarëve që qëndrojnë në shtetin tjerët.

Së bashku konstatuan se marrëdhëniet midis të dyja shteteve janë solide, por ekzistojnë kushte konkrete për përmirësimin e tyre.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }