Средба Мизрахи- Ди Џовани: Унапредувањето и заштитата на правата на децата се приоритет број еден 

Министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи оствари работна средба со претставничката на УНИЦЕФ во државава Патриција Ди Џовани. 

Средбата беше можност да се информираат меѓусебно за започнатите процеси на соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ. Имено, помеѓу двете институции постои долгогодишна успешна соработка при што се реализирани многу проекти кои биле во интерес на децата. 

Мизрахи и Ди Џовани изразија заинтересираност за продолжување за помагање на процесот на предучилишно образование на децата и центрите за ран детски развој. При тоа претставничката на УНИЦЕФ Патриција Ди Џовани ја истакна улогата и придонесот на УНИЦЕФ во земјата. Таа ја потврди посветеноста на УНИЦЕФ да продолжи со поддршка на земјата во реформите за унапредување и заштита на правата и благосостојбата на децата во државава и на процесот на деинституционализација. 

И министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи потврди дека ќе се посвети на унапредување и заштитата на правата на децата и дека министерството со коешто таа раководи ќе го стави најдобриот интерес на детето пред политиката, но и дека нејзината визија за детската заштита е да се работи посветено во оваа област затоа што децата само еднаш се деца и тоа е период во кој најмногу им е потребна поддршка и од семејството, но и од државата.  

Takim Mizrahi – Di Xhovani: Avancimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve është prioriteti numër një

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Rashela Mizrahi zhvilloi takim pune me përfaqësuesen e UNICEF-it në shtet, Patricia di Xhovani.

Ky takim ishte mundësi për informimin e ndërsjellë lidhur me proceset e filluara të bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale dhe UNICEF-it. Në fakt, midis këtyre dy institucioneve ekziston bashkëpunim shumëvjeçar i suksesshëm, ku janë realizuar një numër i madh i projekteve që kanë qenë në interes të fëmijëve.

Mizrahi dhe Di Xhovani kanë shprehur interesim për të vazhduar ndihmën për procesin e arsimit parashkollor të fëmijëve dhe Qendrave për Zhvillim të Hershëm të Fëmijëve. Gjatë këtij takimi përfaqësuesja e UNICEF-it Di Xhovani ka theksuar rolin dhe kontributin e UNICEF-it në vend. Ajo ka konfirmuar përkushtimin e UNICEF-it për të vazhduar me mbështetjen e vendit në reformat për avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe mirëqenien e fëmijëve në vend dhe të procesit të de-institucionalizimit. 

Edhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Rashela Mizrahi ka konfirmuar se do të përkushtohet në avancimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe se ministria të cilën ajo e drejton do të vendos interesin më të mirë të fëmijës para politikës, dhe se vizioni i saj për mbrojtjen e fëmijëve është të punohet me përkushtim në këtë sferë, sepse fëmijët vetëm një herë janë fëmijë dhe kjo është periudha që më së shumti u nevojitet ndihma edhe nga familja edhe nga shteti.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }